ELY-keskus selvittää Vähäjoen kalakuolemien syitä

elo 03, 2017

ELY-keskus sai maanantaina 31.7.17 puolen päivän aikaan ilmoituksen Vähäjoessa Tengströminkadun sillalta noin 200 metriä ylävirtaan havaitusta öljykalvosta sekä kuolleista kaloista.

ELY-keskus otti maanantaina iltapäivällä vesinäytteitä em. pisteestä (näytepiste 2), ylempää Messinkikadun sillan kohdalta (näytepiste 1) sekä alempaa Vanhan Tampereentien sillan kohdalta (näytepiste 3) tarkoituksena selvittää ilmoitettujen kalakuolemien syitä ja mahdollista yhteyttä Orikedon Ravurinkadulla viime viikolla tapahtuneiden tulipalojen sammutusvesiin. Kuolleita kaloja oli muutamia näytepisteissä 2 ja 3 ja näistä pisteistä otetuissa vesinäytteissä oli palaneen haju. Näytepisteessä 2 oli hieman ohutta öljykalvoa. Ravurinkadun länsiosan kiinteistöillä muodostuvien hulevesien vaikutuksia on mahdollista arvioida näytepisteistä 2 ja 3.

Vähäjoen alajuoksulta tehtiin tiistai-iltana 1.8. 17 havaintoja öljykalvosta sekä kymmenistä kuolleista kaloista.

Ensimmäisten vesinäytetulosten perusteella happipitoisuus oli erittäin alhainen näytepisteissä 2 ja 3 ja pisteessä 1 ajankohtaan nähden normaali. Sähkönjohtavuus oli kohonnut pisteissä 2 ja 3 ja pH oli näissä pisteissä hieman alhaisempi kuin pisteessä 1.

Ekopartnerit Oy:n Metsä-Topilan jätteidenkäsittelylaitoksella Turun Ravurinkadulla syttyi suuri tulipalo aikaisin perjantaiaamuna 28.7.2017. Pitkään kestäneeseen sammutukseen käytettiin suuria vesimääriä ja veden lisäksi sammutusvaahtoa. Tulipalon sammutusvesien sisältämät yhdisteet ovat saattaneet aiheuttaa kaloille haitallisia vaikutuksia Vähäjoessa.

ELY-keskus toimii Ekopartnerit Oy:n ympäristöluvan valvojana ja selvittää toiminnanharjoittajan kanssa tapahtunutta häiriötilannetta sekä paloturvallisuuden ja hulevesien hallinnan parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto kehottaa välttämään toistaiseksi mahdollista Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä.

Asiasta tiedotetaan lisää vesianalyysitulosten valmistuttua arviolta viikon 31 loppupuolella.

Uutiset
Kommentointi on suljettu