Parempaa teollisuusjätevesien hallintaa Itämeren alueella – BEST-hanke alkaa

loka 24, 2017

Helsingin kaupunki koordinoi kolmivuotista kansainvälistä hanketta, jossa parannetaan teollisuusjätevesien hallintaa kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla viidessä Itämeren maassa.

Yhteistyökumppaneina on vesilaitoksia, kaupunkeja, yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita. Suomesta mukana ovat Helsingin kaupungin lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja John Nurmisen säätiö. Hanke on nimetty yhdeksi EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeista.

BEST-hankkeen (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) tarkoituksena on edistää kuntien, teollisuusyritysten ja vesilaitosten yhteistyötä ja hyvää hallintoa teollisten jätevesien käsittelyssä kuudentoista partneriorganisaation voimin. Helsingin seudulla hyvin toimiva yhteistyömalli on yhtenä esimerkkikäytäntönä.

Hankkeessa toteutetaan vesilaitosten ja elintarviketeollisuuden kohteissa monia kokeiluja, joilla parannetaan prosessien hallintaa ja hillitään kuormituspiikkejä kunnallisille puhdistamoille. Lisäksi tehdään Itämeren alueen teollisuusjätevesien käsittelyn nykytilan taustaselvitys sekä suositukset niiden parempaan käsittelyyn, kun teollisuusjätevesiä johdetaan yhdyskuntien puhdistamoille.

– BEST-hanke on Helsingin mittakaavassa suuri kansainvälinen yhteistyöhanke, joka vastaa tärkeään tarpeeseen teollisuuden, vesilaitosten ja kuntien yhteistyön kehittämisessä kuormituksen vähentämiseksi Itämereen, iloitsee Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

– Lippulaivastatus on tunnustus jo hankkeen alkaessa siitä, että BEST toteuttaa Itämeren alueen laajuisia strategisia tavoitteita. Hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä hankekonsortion lisäksi mm. vesilaitosyhdistysten, teollisuusliittojen, ministeriöiden ja Itämeren suojelukomission HELCOMin kanssa, Vapaavuori toteaa.

Kunnalliset jätevedenpuhdistamot on suunniteltu puhdistamaan pääosin kotitalouksien talousjätevesistä orgaanista ainetta, fosforia ja typpeä monissa eri vaiheissa. Nämä puhdistusprosessit häiriintyvät helposti, jos puhdistamolle johdetaan suuria määriä teollisuuden jätevesiä – etenkin jos ne sisältävät haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Myös elintarviketeollisuuden sinänsä haitaton kuormitus voi sekoittaa kunnallisen jätevedenpuhdistamon, jos viemäriin johdetaan yllättäen esimerkiksi paljon maitotuotteita. Kun prosessi häiriintyy, vaarantuu koko jätevesien puhdistus ja jätevesilietteen laatu. Vastaanottavaan vesistöön voi silloin joutua sekä teollisuuden kuormitusta että talousjätevettä puhdistamattomana.

BEST-hanketta toteutetaan 1.10.2017–30.9.2020. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on hankkeen pääpartneri. Hanke osarahoitetaan Itämeri Interreg -ohjelmasta. Hankkeessa on Helsingin kaupungin lisäksi 15 muuta organisaatiota Latviasta, Puolasta, Suomesta, Venäjältä ja Virosta. Hankkeen budjetti on 3,6 miljoonaa euroa, josta Itämeri Interreg -ohjelma rahoittaa 2,9 miljoonaa euroa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu