Arkisto joulukuu, 2017

Vesistöä kuormittavia tekijöitä voidaan seurata ja ennustaa yhä tarkemmin

joulu 18, 2017 No Comments

Vesistöön tulevaa kuormitusta ja kuormituksen vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa tarkemmin uudistetun vedenlaatujärjestelmän ansiosta. Helppokäyttöisempi järjestelmä tehostaa niin lupa- ja valvontaviranomaisten, lupia hakevien yritysten kuin vesienhoitoyhdistysten toimintaa.

Lue lisää

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle valmistunut

joulu 17, 2017 No Comments

Visio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko vesistöalueen näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille.

Lue lisää

Miten haja-asutusalueen kiinteistön pitäisi jätevetensä puhdistaa?

joulu 17, 2017 No Comments

Hajajätevesiasetusta on muutettu ja muokattu moneen otteeseen. Viimeisin muutos toi helpotuksia ns. kuivanmaan kiinteistöille. Mitä haja-asutusalueella asujan on sitten tehtävä jätevesilleen, riittävätkö sakokaivot vai tarvitaanko järeämpää puhdistusta?

Lue lisää

Vesitalous-lehti onnittelee 100-vuotiasta Suomea

joulu 05, 2017 No Comments

Vesitalous-lehti on taittanut yhteistä matkaa jo lähes kuudenkymmenen vuoden ajan rinnan itsenäisen Suomen kanssa. Lehti on kertonut vesialaa kiinnostavia asioita suomen kielellä.  Kirjoittajat ovat olleet lähes poikkeuksetta suomalaisia vesialan huippuammattilaisia.

Lue lisää

Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä

joulu 01, 2017 No Comments

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotalouden kokeilu- ja testialustat sekä uudet tuote- ja palveluinnovaatiot sekä investointien tukeminen. Hallituksen ja Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi tällä hallituskaudella on koottu uuteen toimenpideohjelmaan.

Lue lisää