Haitallisia aineita löytyi hule- ja jätevesistä

tammi 18, 2018

Turku ja joukko Itämeren kaupunkeja on osallistunut tutkimukseen, jossa analysoitiin kaupunkiympäristössä löytyviä haitallisia aineita. Näytteistä analysoitiin mm. ftalaatteja, alkyylifenoleja, perfluorattuja yhdisteitä ja metalleja. Kaikista eri kaupungeista otetuista näytteistä löytyi tutkittuja yhdisteitä, mikä osoittaa näiden aineiden olevan laajalle levinneitä elinympäristössämme.

Turun ammattikorkeakoulu keräsi tutkimusta varten näytteitä hulevesistä ja teollisuusalueiden, asuinalueiden tai kauppakeskusten jätevesistä eri puolilta kaupunkia. Muita tutkimuksessa mukana olleita kaupunkeja olivat Pärnu, Kaunas, Šilalė, Riga ja Gdańsk.

EU:ssa erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi luokiteltuja ftalaatteja, bisfenoli-A:ta ja perfluorattuja yhdisteitä löytyi Turussa kaikista näytteistä. Ne ovat aineita, joita ei luonnostaan esiinny ympäristössä lainkaan, vaan ne ovat ihmistoiminnan tuottamia. Vaikka tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä päätelmiä näiden aineiden aiheuttamista terveysriskeistä, tutkijan mukaan niiden laaja esiintyminen on kuitenkin huomionarvoinen asia.

–  Vaikka riskin suuruuden määrittäminen on vaikeaa, olisi hyvä käydä keskustelua arvovalinnoistamme – haluammeko jatkaa haitallisten kemikaalien käyttöä ja hyväksyä sen, että ne mahdollisesti aiheuttavat pitkällä tähtäimellä riskin ihmisten tai ekosysteemin terveydelle, erityisasiantuntija Piia Leskinen Turun ammattikorkeakoulusta sanoo.

Erityisesti hyvin hitaasti hajoavat yhdisteet voivat muodostua ongelmaksi ajan kuluessa. Esimerkiksi perfluoro-oktaanisulfonaatin (PFOS) käyttö on ollut voimakkaasti rajoitettua jo vuodesta 2008, mutta sitä löytyi edelleen lähes kaikista Turun näytteistä. Tämä saattaa Leskisen mukaan johtua osittain siitä, että sallitut perfluoratut yhdisteet, joilla PFOS on korvattu, voivat hajotessaan muuntua PFOSiksi.

Kansainvälinen yhteistyöhanke pureutuu haitallisten aineiden hajapäästöihin

Haitallisten aineiden tutkimus on osa kansainvälisen Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelman rahoittaman NonHazCity-hankkeen toimintaa. Hankkeessa haitallisten aineiden kartoittamisen lisäksi mietitään tapoja haitallisten aineiden vähentämiseen.

–   Haitallisten aineiden vähentämisessä sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön luomisessa vastuu jakaantuu tasaisesti kaikille yhteiskunnan tasoille. Poliittinen tahtotila ohjaa lainsäädännön ja rajoitusten lisäksi resursseja. Monet kaupungit ovat esimerkiksi Ruotsissa ottaneet aktiivisen roolin haitallisten aineiden vähentämisessä, projektipäällikkö Hannamaria Yliruusi Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Turussa Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu tutkivat, miten haitallisia aineita voitaisiin ottaa huomioon kaupungin hankinnoissa ja kuinka hankintoja suuntaamalla voidaan vähentää kemikaalikuormitusta. Hankkeen aikana luodaan työkaluja hankintoja tekeville sekä lisätään Turun kaupungin työntekijöiden tietoa haitallisista aineista.

NonHazCity-hanke keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön. Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja haittojen vähentämiseen niin pienyrityksissä, kaupungin toiminnoissa kuin yksityistalouksissakin.

Turun ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa toimii Turun Vesihuolto, Turun ympäristönsuojelutoimi, Turun seudun puhdistamo sekä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus. Kansallisena avainkumppanina toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Kansainvälisessä hankkeessa partnereita on yhteensä 18. Mukana on 10 kaupunkia Ruotsista, Baltian maista, Puolasta ja Saksasta.

Lisätietoa hankkeesta:

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/nonhazcity/

https://www.facebook.com/nonhazcity/

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu