Saimaan juoksutusta lisätään tulvavahinkojen ehkäisemiseksi

tammi 08, 2018

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.1.2018 hyväksynyt Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen esityksen Saimaan juoksutuksen lisäämiseksi. Lisäjuoksutuksilla pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua mahdollisesta tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Saimaan juoksutusta lisätään siten, että juoksutus on maanantaista 15.1.2018 alkaen 850 kuutiometriä sekunnissa. Samalla varaudutaan siihen, että sateiden mahdollisesti jatkuessa juoksutusta voidaan tarvittaessa kasvattaa tasolle 900 kuutiometriä sekunnissa.

Saimaan vedenkorkeus nousi voimakkaasti vuoden 2017 marras- ja joulukuussa. Juoksutusta lisättiin ELY-keskuksen päätöksellä 27.11.2017, jolloin juoksutus nostettiin 800 kuutiometriin sekunnissa. Jatkuvien sateiden takia juoksutuksen lisäys ei kuitenkaan ole estänyt vedenpinnan nousun jatkumista Saimaalla Vedenkorkeuden ennustetaan edelleen nousevan. Luonnonmukainen juoksutus olisi ollut 760 kuutiometriä sekunnissa.

Marras-joulukuun sateet olivat alueella 158 mm eli huomattavasti tavanomaista suurempia. Pitkän ajan keskiarvo on 109 mm. Valuma-alueen pohjoisissa osissa on myös lunta kertynyt paljon. Koko valuma-alueen lumen vesiarvo on nyt 102 mm, kun keskimäärin ajankohdan lumen vesiarvo on 78 mm.

Suomen ja Venäjän välisessä valtiosopimuksena solmitussa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännössä määritelty normaalien vedenkorkeuksien yläraja ylittyi 24.12.2017. Juoksutussäännön mukaan Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN +76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. Suuren lumen vesiarvon ja Saimaan yläpuolisten järvien runsaiden vesimäärien vuoksi Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan ylittävän tuon tason loppukeväällä.

Koska Saimaan vedenkorkeus muuttuu hyvin hitaasti, juoksutuksen suunnittelussa on jo nyt varauduttava myös ensi kevään ja kesän suuriin vesimääriin. Juoksutusta lisäämällä vähennetään yhdyskunnille, kiinteistöille ja teollisuudelle syntyvien tulvavahinkojen vaaraa Saimaan alueella ja suurten sademäärien toteutuessa myös Vuoksen alueella.

Uutiset
Kommentointi on suljettu