Porvoonjoen tilassa merkittävä parannus jätevesien UV-desinfioinnin myötä

huhti 27, 2018

Lahden jätevedenpuhdistamoiden jätevesien UV-valolla toteutettu desinfiointi paransi Porvoonjoen veden hygieenistä tilaa merkittävästi ja desinfioinnin myönteiset vaikutukset näkyvät koko Porvoonjoessa aina jätevesien purkualueelta jokisuulle asti.

 

UV-desinfioinnin ollessa käytössä Porvoonjoen vedenlaatu täyttää keskimäärin kasteluveden vaatimukset Orimattilasta jokisuulle asti. Myös uimaveden laatu joen alaosilla on UV-desinfioinnin myötä pääosin hyvä keväästä syksyyn. Asia selviää Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vastavalmistuneesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin UV-desinfioinnin vaikutuksia Porvoonjoen hygieeniseen vedenlaatuun.

 

Lahden jätevesien UV desinfiointi vähentää jokiveden ulosteperäisten Escherichia coli ja enterokokki -bakteerien pitoisuuksia yläjuoksulla pääsääntöisesti yli 80 % verrattuna tilanteeseen ilman UV-käsittelyä. Joen alaosillakin vaikutus näkyy yli 60 % bakteerien vähenemänä. Jätevedenpuhdistuksen kokonaisteho bakteerien osalta nousee koko prosessissa näin ollen yli 99,9 % puhdistamoille tulevaan puhdistamattomaan jäteveteen verrattuna.

 

Lahti Aquan Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoilla jätevesien UV-desinfiointi otettiin käyttöön vuonna 2015. Käyttöönotettu jätevesien UV-käsittely oli Pohjoismaiden suurimpia hygienisointilaitoksia. Nastolan jätevedenpuhdistamolla vastaava käsittely otettiin käyttöön vuonna 2017. UV-valo muuttaa ulosteperäiset bakteerit lisääntymis- ja infektiokyvyttömiksi. Puhdistamoilla käsitellään yhteensä 12,8 milj. m3 jätevettä vuosittain. Ympäristölupaehtojen mukaan UV-desinfiointi on käytössä alkukeväästä myöhäissyksyyn. 

 

Tämä tutkimus on ensimmäisiä Suomessa, jolla voidaan osoittaa jätevesien UV-desinfioinnin myönteisiä vaikutuksia vesistöihin. Tutkimus todentaa, että investoimalla jätevesien UV-desinfiointiin voidaan parantaa merkittävästi purkuvesistöjen hygieenistä vedenlaatua. Puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyä UV-valon avulla ollaan lähivuosina ottamassa käyttöön eri puolilla Suomea.

Uutiset
Kommentointi on suljettu