Uusilla materiaaleilla voidaan puhdistaa valitut haitta-aineet vedestä kustannustehokkaasti

huhti 16, 2018

Räätälöidyissä materiaaleissa voidaan hyödyntää ympäristöystävällisiä, edullisia ja paikallisesti saatavia lähdemateriaaleja.

Veden puhdistuksessa on usein tarpeen poistaa vain tietty haitta-aine, mutta perinteisesti käytetyt suodattavat materiaalit eivät osaa erotella aineita toisistaan. Tällöin myös ei-toivotut aineet kuormittavat suodattavaa materiaalia.

Maryam Roza Yazdani, M.Sc. (Eng), tutki vesi- ja ympäristötekniikan väitöskirjassaan uudenlaisia materiaaleja, joilla voidaan puhdistaa vedestä vain tiettyä haitta-ainetta.

Yazdani kehitti uuden adsorbentin, eli haitta-aineita keräävän huokoisen materiaalin, yhdistämällä kolmea vedenpuhdistuksessa käytettyä materiaalia eli nanokokoista titaanioksidia, kitosaanipolymeeria ja maasälpää.

Laboratorio-oloissa tehdyt kokeet osoittivat, että uusi materiaali puhdistaa tehokkaasti arseenia vedestä. Arseeni on maailmanlaajuisesti merkittävä terveysriski kaivovedessä, johon sitä liukenee maa- ja kallioperästä.

”Valikoivasti suodattavan materiaalin käyttö säästää rahaa ja energiaa, kun suodattavaa materiaalia ei kulu turhaan”, Yazdani sanoo.

Tutkimus luo pohjaa uudenlaisten käyttötarpeen mukaan räätälöitävien materiaalien kehitykselle. Uusissa materiaaleissa voidaan hyödyntää ympäristöystävällisiä, edullisia ja paikallisesti saatavia lähdemateriaaleja sekä teollisuuden sivuvirtoja. Esimerkiksi Yazdanin käyttämää kitosaania saadaan äyriäisten kuorista.

Yazdanin väitöstilaisuus pidettiin 13. huhtikuuta Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa rakennetun ympäristön laitoksella. Väitöskirjan nimi on Engineered adsorptive materials for water remediation: development, characterization, and application. Työn ohjaajana toimi professori Amit Bhatnagar Itä-Suomen yliopistosta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu