Ilmatieteen laitos asensi Utön merentutkimusasemalle vedenalaisen observatorion

touko 06, 2018

Utön eteläpuolelle asennettu profiloiva järjestelmä mittaa meren ominaisuuksia eri syvyyksillä. Havaintojen pohjalta ymmärretään meren dynamiikkaa ja sen ekosysteemin toimintaa aiempaa paremmin.

Poiju mittaa meriveden lämpötilaa, suolapitoisuutta, happipitoisuutta, sameutta ja erilaisten levien määrää eri syvyyksillä. Poijuilla tehtyjä havaintoja tukee akustinen virtausmittari, ADCP, joka havainnoi vedenalaisia virtoja, aaltoja ja merijäätä. Käyttöönottovaiheessa havaintoja tehdään kolmen tunnin välein 70 metrin syvyydestä lähelle pintaa, 5 metriin.

”Vastaavia poijuja on maailman merillä käytössä vain vähän, joten ilmatieteen laitos on aihepiirissä tieteellisten edelläkävijöiden joukossa”, toteaa hanketta johtava Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Lauri Laakso.

Tavoitteena on saada säännöllisiä ja tarkkoja havaintoprofiileja samalta paikalta useiden vuosien ajan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on meren ja ilmakehän hiilenkierto ja siihen liittyvät prosessit sekä ylipäänsä Itämeren hydrodynamiikka sekä ekosysteemien toiminta. Järjestelmä on toteutettu siten että se mahdollistaa mittaukset myös merijään alla.

Onnistuneeseen ankkurointiin johtanut prosessi on vaatinut yli kahden vuoden valmistelut sekä monen eri toimijan ja asiantuntijan tiivistä yhteystyötä. Hanke on osa kansallista merentutkimuksen infrastruktuuria FINMARIa, Euroopan Unionin rahoittamaa Jerico-Next -infrastruktuuria sekä Itämeren alueen hiilenkiertoa tutkivaa BONUS-Integral -hanketta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu