Kakolanmäen uusi jäteveden poistoputki pitää Itämeren puhtaampana

kesä 04, 2018

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia kasvatetaan, että puhdistamo voi tuottaa Turun seudulle laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua vuosikymmeniksi eteenpäin. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Hanke toteutetaan asukasystävällisellä tunnelointimenetelmällä.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamossa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Poistoputken kapasiteettia on kasvatettava, jotta jätevedenpuhdistuspalvelu säilyy kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä.

Tällä hetkellä jätevedet johdetaan puhdistamolta hulevesiviemäriä pitkin Turun satama-altaaseen. Viemäri on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla eikä sen kapasiteetti tule riittämään kasvavien hule- ja jätevesimäärien poisjohtamiseen. Käyttökapasiteettia kasvattavat muun muassa ilmaston lämpeneminen ja Turun seudun kasvava asukasmäärä.

Puhdistamolta satama-altaaseen rakennetaan uusi, pelkästään jätevesille tarkoitettu poistoputki. Samalla puhdistamon yhteyteen rakennetaan hygienisointiyksikkö eli UV-desinfiointilaitos, mikä parantaa mereen johdettavan veden laatua. Puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen aikana.

Hygienisointiyksikkö ja osa poistoputkesta rakennetaan olemassa olevan puhdistamon sisäpuolelta maanalaisena louhintana. Loppuosa poistoputkesta toteutetaan uudella tunnelointimenetelmällä, jossa on runsaasti etuja perinteiseen aukikaivuutekniikkaan verrattuna. ”Pääosa rakentamisesta tehdään maan alla, ja lisäksi tunneloinnin hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä perinteiseen aukikaivuumenetelmään verrattuna”, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Poistoputkihankkeen toteutussuunnittelua valmistellaan parhaillaan.

  • Maanalainen louhinta alkaa arviolta loka-marraskuussa 2018
  • Tunneloinnin aloitus alkaa arviolta keväällä 2019
  • Uusi poistoputki on valmis vuonna 2021

Puhdistamo tiedottaa aiheesta lisää projektin edetessä sekä järjestää asiaan liittyviä tiedotustilaisuuksia Kakolanmäen asukkaille ja kouluille. Tiedotusta tehdään myös hankkeen omilla nettisivuilla osoitteessa www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki sekä Facebookissa @TurunSeudunPuhdistamoOy.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan on mahdollista tutustua erikseen järjestettävillä puhdistamovierailuilla. Lisätietoja vierailuista osoitteesta www.turunseudunpuhdistamo.fi/vierailut tai ottamalla yhteyttä toimistoassistentti Viliina Prusiin (viliina.prusi@turku.fi, p. 040 7126 239).

Turun seudun puhdistamo Oy toimii aktiivisesti puhtaamman Itämeren puolesta. Se on mukana Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa 2014–2018, jossa kaupungit ovat sitoutuneet konkreettisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi.

Uutiset
Kommentointi on suljettu