Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

joulu 11, 2018

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Etelä-Savossa Mikkelissä on toteutettu pitkäjänteisesti sekä vesiosaamisen että biohiileen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Nyt näitä osaamisalueita on tarkoitus yhdistää. Mikkelin kaupunki on päättänyt toteuttaa biohiiltä hyödyntävän hulevesien käsittelyjärjestelmän Pitkäjärveen laskevien hulevesien laadun parantamiseksi. Järjestelmän rakentaminen aloitetaan jo vuoden 2018 aikana ja järjestelmä otetaan käyttöön kesään 2019 mennessä.

Investoinnin ensisijainen tavoite on parantaa Pitkäjärveen päätyvien hulevesien laatua, mutta samalla olemme pystyneet ottamaan mukaan seudun kärkiosaamisalueisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet”,toteaa Mikkelin kaupungin puolelta investoinnin toteutuksesta vastaava suunnitteluinsinööri Antero Cederström. 

Hulevesien käsittelyjärjestelmään tulee useita rinnakkaisia suodatinyksiköitä, mikä mahdollistaa erilaisten uusien suodatinratkaisuiden testauksen ja vertailun. Puhdistustuloksen optimoimiseksi ja varmistamiseksi järjestelmässä hyödynnetään myös muita vedenkäsittelymenetelmiä, kuten laskeuttamista. Järjestelmä varustetaan jatkuvatoimisella mittaus- ja monitorointijärjestelmällä, jolla voidaan todentaa biohiilisuodatuksen toimintaa. Monitorointijärjestelmän rakentaminen on tarkoitus toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimesta ja siihen haetaan ELY-keskuksen rahoitusta. Järjestelmä mahdollistaa huleveden laatuun liittyvän reaaliaikaisen mittaustiedon julkistamisen. Käsittelyjärjestelmän tarjoamien tutkimus- ja testausmahdollisuuksien uskotaan herättävän myös kansainvälistä kiinnostusta.

Uusi investointi suunniteltiin alkuvuoden 2018 aikana Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Oy:n koordinoimana. Jo suunnitteluvaiheessa alueen yritykset ja tutkimustoimijat saattoivat kertoa tarpeistaan. Kiinnostuksensa ilmaisi mm. biohiilen tuotantoon erikoistunut Noireco Oy.

”Pitkäjärvelle toteutettava ympäristö tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia uusien biohiileen pohjautuvien suodatinmateriaalien kehittämiseen ja testaukseen. Meitä ilahduttaa, että kaupunki-infran rakentamisessa otetaan huomioon yritysten kehittämistarpeita”, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Leppänen Noireco Oy:stä. Yhtiö on parhaillaan rakentamassa uutta biohiilen tuotantokapasiteettia tähtäimessään kansainväliset markkinat ja voimakas kasvu.

Biohiilen yksi mielenkiintoisimmaksi arvioitu uusi sovellus on hulevesien käsittelyssä. Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmä kytkeytyy osaksi Mikkelin EcoSairilan vihreän teollisuuden keskittymää ja Sinisen biotalouden osaamiskeskusta, joiden ympärille ollaan rakentamassa laajempaa valtakunnallista kärkeä edustavaa vesiosaamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristöä. Alueen rakenne ja tuotekehitysympäristöt edistävät suomalaista vesiosaamista ja vesiliiketoiminnan kehittymistä.

Lisätiedot

Jussi Heinimö, Ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Antero Cederström, Suunnitteluinsinööri, Mikkelin kaupunki, 044 7943211, antero.cederstrom@mikkeli.fi

Tuomo Leppänen, Toimitusjohtaja, Noireco Oy, 040 015 7009, tuomo.leppanen@noireco.fi

Uutiset
Kommentointi on suljettu