Tekoäly ja IoT auttavat vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa

tammi 30, 2019

Uudessa Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) -hankkeessa sovelletaan tekoälyä ja esineiden internet palveluita IoT:ta vesisektorille ja edistetään samalla myös uutta liiketoimintaa.

Tekoälyn ja internetpalveluiden IoT:n hyödyntäminen vesiriskien ennustamisessa ja ympäristön seurannassa tukee myös uusien innovaatioiden syntymistä, toimijoiden uudistumista, tehokkuutta sekä aikaansaannoskykyä.

ÄlyVesi-hanke hyödyntää autonomisia ilma-aluksia, konenäköä, IoT –teknologiaa pinta- ja pohjavesiasemilla, ja syväoppimista tulvariskien hallinnassa. Hankkeessa kartoitetaan konenäön avulla kiinnostavia kohteita vesi- ja maaympäristössä seurannan ja biomassan määrän arvioimiseksi sekä arvioidaan jäänlähtöä ja jäätymistä. Hankkeen perustana ovat julkisen sektorin tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistarpeet. Hankkeessa käytetään mukana olevien yritysten jo kehittämiä tuotteita ja palveluita, jotta uudet innovaatiot ja toimintamallit saadaan vauhdilla käyttöön. ÄlyVesi –hanke on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta.

Hankkeen verkkosivu: syke.fi/hankkeet/alyvesi

Uutiset
Kommentointi on suljettu