HSY kehittää uusia innovatiivisia käsittelymenetelmiä jätevesilietteiden hyödyntämiseksi

helmi 18, 2019

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kehittää jätevesilietteen käsittelyyn uudenlaista menetelmää, jossa lietteestä voidaan poistaa tehokkaasti haitta-aineita, mutta säilyttää arvokkaat fosfori ja hiili maanparannusaineeksi. Prosessissa yritetään saada myös typpi talteen. Tätä varten HSY rakentaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Ekomoon pyrolyysin koetoimintalaitoksen, joka valmistuu ensi vuoden aikana. HSY:n hallitus päätti rakentamisesta 15.2.2019.

– Tämä on merkittävä strateginen hanke, joka muodostaa HSY:n kehittämän RAVITA-teknologian kanssa konseptin, jossa jätevesilietteen ravinteet ja hiili saadaan kierrätettyä entistä tehokkaammin. Jos pyrolyysin koetoimintalaitos osoittautuu toimivaksi, voimme aloittaa varsinaisen laitoksen suunnittelun. Tällainen laitos olisi kokoluokassaan ainutlaatuinen Suomessa, ja lopputuotteen hyötykäyttö huomioiden poikkeuksellinen koko maailmassa, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

HSY etsii uusia innovatiivisia käsittelymenetelmiä jätevesilietteiden hyödyntämiseksi. Jätevesilietettä on käytetty maataloudessa ja viherrakentamisessa, mutta uusien käsittelymenetelmien käyttöönottoa pidetään välttämättömänä, jotta lietteen hyödyntämiseen voidaan löytää uusia ja pitkäkestoisia ratkaisuja.

– Koelaitoksessa testaamme pyrolyysitekniikkaa, jossa kuivattu jätevesiliete käsitellään hapettomissa oloissa 450–650 asteessa. Lopputuotteena muodostuu puuhiilen tapaista lietehiiltä sekä pyrolyysikaasua ja -öljyä, jotka hyödynnetään koelaitoksen reaktorin lämmittämiseen sekä lietteen kuivaamiseen. Käsittelyssä lietteestä poistuvat orgaaniset haitta-aineet ja syntyvä hiili voidaan hyödyntää maanparannusaineena, kertoo HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

Koelaitoksen kapasiteetti on noin 10 prosenttia täyden laitoksen kapasiteetista, jolloin sen koekäytöstä saadut tulokset ovat luotettavimmin skaalattavissa täyden mittakaavan laitoksen toimintaan. Koetoimintalaitos sisältää vastaavat laitteistot ja komponentit kuin täyden mittakaavan laitos, mutta pienemmässä mittakaavassa.

Koetoimintavaiheessa muodostuva lietehiili on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa kompostoinnin lisäaineena. Täyden mittakaavan laitoksen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2024 aikana.

Uutiset
Kommentointi on suljettu