Pohjoismainen jätevesikonferenssi syksyllä Helsingissä

helmi 18, 2019

Pohjoismainen jätevesikonferenssi, NORDIWA2019, järjestetään Helsingissä 23. – 25. syyskuuta 2019. Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin pääteemoja ovat jäteveden käsittelyyn liittyvien aiheiden ohella viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Kansainvälisessä NORDIWA2019 jätevesikonferenssissa kuulet alan tuoreet tutkimustulokset ja perehdyt uutta tietämystä edistäviin hankkeisiin.  Samalla on oiva tilaisuus verkostoitua pohjoismaisten kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Esitelmät kattavat ajankohtaisia aiheita, kuten haitalliset aineet, ravinteiden talteenotto ja kierrätys, verkostojen hallinta ja ylivuotojen vähentäminen, hulevesien kestävät hallintamenetelmät, kasvihuonekaasupäästöt ja digitalisaatio.

Suomeen odotetaan runsasta kuulijajoukkoa, sillä Tanskassa järjestettyyn edelliseen konferenssiin vuonna 2017 osallistui yli 400 ammattilaista. Konferenssi kokoaa yhteen vesihuoltoalan ammattilaisia, asiantuntijoita ja käytännön toteuttajia: vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kaupungin suunnittelijoita, tutkijoita, insinöörejä ja konsultteja. Konferenssi pidetään kokonaisuudessaan englanniksi, joten konferenssiin toivotetaan tervetulleeksi kuulijoita myös pohjoismaiden ulkopuolelta.

Tapahtumapaikkana on Clarion Hotel Helsinki, Jätkäsaaren kaupunginosassa Helsingin Länsisatamassa. Konferenssiohjelmassa on myös Helsingin kaupungintalolla järjestettävä Helsingin kaupungin vastaanotto.

Vesilaitosyhdistys vastaa  konferenssin toteuttamisesta. Lisäksi ohjelmatoimikunnassa ovat mukana Danva, Samorka, Svenskt Vatten, Norsk Vann sekä kansallisten IWA-komiteoiden edustajat.

Katso lisätietoja konferenssista  www.nordiwa.org.

Uutiset
Kommentointi on suljettu