Arkisto toukokuu, 2019

Biopolymeerit soveltuvat fosforin sitomiseen maatalouden valumavesistä

touko 11, 2019 No Comments

Vesienhoidolle asetettua pintavesien hyvää tilaa tavoiteltaessa tarvitaan uusia tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä erityisesti maatalouden hajakuormituksen vähentämiseen. Biopolymeereihin perustuvalla vesienkäsittelymenetelmällä saadaan fosfori sidottua biohajoavaan lietteeseen, joka voidaan kierrättää lannoitteeksi.

Lue lisää