HSY kokeilee uutta tapaa vesihuoltosaneerauksessa

maalis 15, 2020

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa runkovesijohdot, runkojätevesiviemärit ja runkohulevesiviemärit Pitäjänmäki-Marttilan alueella Helsingissä. Samalla saneerataan kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja -viemärit runkoverkosta kiinteistön rajalle asti.

Työ on suunnitteluvaiheessa, alueella tehdään parhaillaan muun muassa maaperätutkimuksia. Varsinainen rakennusaika ajoittuu vuosille 2021–2024.

HSY testaa saneeraushankkeessa uutta toimintamallia, jossa tavoitteena on saada kerralla koko määritellyn alueen vesihuolto kuntoon. Asukkaille ja kiinteistönomistajille tarjotaan huomattavaa hyötyä omien tonttijohtojen saneerauksesta samaan aikaan.

– Vuotavat tonttivesijohdot ja -viemärit ovat riski kiinteistöomistajalle ja ne tuottavat harmia myös HSY:lle. Kannustamme kiinteistöjen omistajia saneeraamaan samalla tontilla sijaitsevat putkensa. Olemme kehittäneet tähän rahalliset kannustimet, jotka alentavat saneerauksen kustannuksia huomattavasti, toimitusjohtaja Raimo Inkinen kertoo.

Tonttivesijohtojen ja tonttiviemäreiden käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Putken rikkoutuessa tai tukkeutuessa vettä saattaa valua oman tai naapurikiinteistön kellariin ja perustuksiin. Vahingot saattavat olla omistajalle hyvinkin mittavia.

Kilpailutettavaan urakkaan sisältyy myös asukkaille tarjottava palvelu

Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla. HSY:llä on alueella vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiverkostoa kumpaakin noin 10 km. Vesihuoltoverkostossa on esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia.

Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl. HSY arvioi kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden olevan samalta ajalta kuin runkoverkoston. Kiinteistöjen putkiin liittyy vastaavia vikoja ja toimintahäiriöitä.

Asukkaita palvellakseen HSY kilpailuttaa vesihuollon urakoitsijan siten, että kiinteistönomistaja voi tilata ja teettää oman tonttivesijohdon ja -viemäreiden saneerauksen edullisesti HSY:n saneeraustyön yhteydessä.

– Saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot joka tapauksessa kiinteistön rajalle asti. Tästä syntyvä kustannus omistajalle on enimmillään 4 000 euroa riippuen putkien iästä. Omistaja saa tämän työn ilmaiseksi, jos hän saneeraa omat tonttijohtonsa kiinteistön rajalta rakennukselle urakan yhteydessä. Toivomme, että edullinen urakkahinta ja rahallinen kannustimemme innostavat asukkaita omien vesijohtojen ja viemäreiden kunnossapitoon, vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred avaa toimintamallia.

 

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu