Pääkaupunkiseudun hulevesien hallinta vaatii kaupunkien, HSY:n ja kiinteistöjen yhteistyötä

maalis 10, 2020

Varautuminen ilmastonmuutokseen ja kaupunkitulviin lisäävät tarvetta huleveden hallinnalle. Pääkaupunkiseudulla huleveden hallintaa hoidetaan kaupunkien, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden sekä kiinteistön omistajien tai haltijoiden kesken.

Koska hulevesi virtaa hulevesiviemäreissä ja avo-ojissa kohti vesistöjä pitkiä matkoja läpi tiiviin kaupunkirakenteen, on sen suunnitelmallinen hallinta erityisen tärkeää.

Pääkaupunkiseudun kaupungit huolehtivat hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelusta sekä esimerkiksi hulevesiä keräävistä avo-ojista. HSY taas hoitaa hulevesiä kuljettavan runkoviemäriverkoston rakentamista ja kunnossapitoa. Kiinteistöllä muodostuvan huleveden hallinnasta huolehtii kiinteistön omistaja tai haltija. Hulevettä ei saa kulkeutua kadulle eikä siitä saa olla haittaa naapurille. Sitä ei myöskään saa johtaa jätevesiviemäriin vaan aina hulevesiviemäriin tai vaihtoehtoisesti avo-ojaan.

Hulevesiverkosto rakennetaan kaupungissa siten, että se kerää hulevedet hallitusti kaduilta ja tonteilta.

– Jatkuvasti tiivistyvä kaupunkirakenne tekee tehtävän haasteelliseksi, sillä hulevettä muodostuu koko ajan enemmän, kun läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa eikä hulevesi imeydy kuten aiemmin, kertoo HSY:n erityisasiantuntija Henna Luukkonen.

Suunnittelussa on otettava huomioon erilaiset tarpeet kymmeniksi vuosiksi eteenpäin kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien sääilmiöiden vaikutus. Vuotuiset sademäärät eivät ole välttämättä poikkeuksellisia, mutta taivaalta saattaa kerralla ryöpsähtää jopa kuukauden keskimääräinen sadevesi.

– HSY kehittää jäsenkaupunkiensa kanssa uutta tietojärjestelmää, joka helpottaa suunnittelua mahdollistamalla esimerkiksi entistä paremman hulevesien virtausreittien tunnistamisen, Luukkonen kertoo.

HSY on tarkistanut aiemman huleveden viemäröintialueen vuosien 2017-2018 aikana ja pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sen vahvistaneet. Tarkistetulla pääkaupunkiseudun huleveden viemäröintialueella sijaitsee noin 63 000 kiinteistöä. Alueeseen on lisätty noin 8 000 kiinteistöä ja siltä on poistettu noin 2 500 kiinteistöä.

Hulevesimaksulla katetaan huleveden viemäröintijärjestelmän ylläpito- ja rakennuskustannuksia. Hulevesiviemäriverkosto palvelee kaikkia viemäröintialueen kiinteistöjä, jonka vuoksi huleveden perusmaksua maksavat myös ne alueen kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet hulevesiviemäriverkostoon. Esimerkiksi runsaiden sateiden aikana kiinteistöiltä voi valua hulevettä viemäriin, vaikka muina aikoina kiinteistö imeyttäisi hulevetensä tai johtaisi ne avo-ojaan.

Jatkossa huleveden perusmaksu eritellään veden ja jäteveden perusmaksuista. Vesilaskun erittely vastaa vesihuoltolain muutoksen (vesihuoltolaki 119/2001 ja sen muutos 681/2014) edellytyksiä. HSY päivittää huleveden viemäröintialueelle lisättyjen kiinteistöjen laskutusperusteet laskutusjärjestelmäuudistuksensa yhteydessä maaliskuussa 2020. Huleveden perusmaksu on esimerkiksi kerrosalaltaan 175 m2 omakotitalolle vuodessa noin 26 euroa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu