Vesihuoltoverkostoa ylläpidetään poikkeusoloissakin

huhti 21, 2020

Puhdas vesi ja toimiva viemäröinti ovat elintärkeitä meille kaikille. Siksi HSY:ssä tehdään töitä 24/7 myös poikkeusoloissa, jotta kiinteistöihin saadaan hyvää juomavettä ja viemäröinti toimii.

Vedenjakeluverkoston pituus pääkaupunkiseudulla on noin 3 300 kilometriä. Siihen liittyvät laitteet vaativat toimiakseen jatkuvaa suunnitelmallista kunnossapitoa sekä korjausta myös poikkeusoloissa. Jos se jätettäisiin tekemättä, häiriöiden vaikutusalueet sekä vahingot omaisuudelle ja riskit turvallisuudelle kasvaisivat merkittävästi.

Vesihuoltoverkoston suunniteltujen ja välttämättömien ylläpitotöiden aikana vedentulo voi lakata kiinteistöistä. Keskimääräinen katkon kesto on 6 tuntia, mutta voi joskus olla tätä lyhyempi tai pidempi riippuen työn haasteellisuudesta sekä liikenne- ja maaperäolosuhteista. Näistä katkoista tiedotetaan etukäteen vähintään 2 vuorokautta ennen katkoa tekstiviestillä, jotta pääkaupunkiseudun asukkaat voivat niihin varautua.

Äkillinen putkirikko tulee yllätyksenä niin HSY:lle kuin asukkaillekin. Niissä tilanteissa pyritään sulkemaan vesivuoto mahdollisimman nopeasti, jotta vaikutukset liikenteeseen, turvallisuuteen ja omaisuuteen alueella jäisivät mahdollisimman pieniksi.

– Äkillisiä vesijohtoverkostoon liittyviä häiriöitä on HSY:n toiminta-alueella 2000-2500 vuosittain. Kulutuskeskeytysaika eli se aika, jonka asiakas on ilman vettä, on 5-10 minuuttia vuosikeskiarvona laskettuna, kertoo verkko-osaston johtaja Kia Aksela.

HSY tiedottaa asukkaita tekstiviestillä, puhelinpalvelussa ja verkkosivuilla heti, kun tiedetään vuodon vaikutus vedenjakeluun. Tarvittaessa HSY järjestää väliaikaisen vedenjakelupisteen. SPR:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä säiliövedenjakelupisteillä päivystää henkilö, joka huolehtii veden jakamisesta.

Käynnissä oleva poikkeustilanne on haastava ja vesikatkot häiritsevät jo muutenkin tilanteen vuoksi muuttunutta arkea. HSY on saanut jonkin verran palautetta asiakkailta, että miksi katkoja pitää olla myös näin poikkeusaikana.

– Pyydämme kärsivällisyyttä, sillä kunnostamalla verkostoa pidämme huolta siitä, että kiinteistöt, asukkaat sekä toiminnot kuten terveydenhuolto saavat vettä jatkossakin, yksikön päällikkö Eeva Huhtanen toteaa.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu