HSY:n Blominmäen hankkeelle tunnustusta

loka 07, 2020

Espooseen rakennettava Blominmäen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon erittäin vaativa suunnittelukohde on saanut kansainvälistä tunnustusta Tekla Global BIM Awards 2020 –kilpailussa.

Joka toinen vuosi järjestettävässä kilpailussa palkitaan maailman vaikuttavimmat tietomallipohjaiset rakennushankkeet, joissa käytetään Tekla-ohjelmistoja. Blominmäki valittiin maailman parhaaksi kategoriassa Best Industrial Project.

Blominmäen puhdistamon suunnittelu jakautui usealle suunnittelutoimistolle (AFRY Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy, A-Insinöörit Oy), joten se asetti suuria haasteita suunnittelutiimien yhteistyölle sekä suunnittelutiedon jakamiselle hallitusti. Suunnittelutehtävän laajuus ja tiukka aikataulu asettivat myös vaatimuksia suunnittelun resurssoinnille ja oikea-aikaisuudelle suunnitelmien tuottamisessa. YIT ja ARE toimivat hankkeessa projektinjohtourakoitsijoina.

Eri tekniikka-alojen yhteensovitus varsinkin prosessitiloissa oli erittäin vaativaa. Yksityiskohtaisella tietomallinnuksella pystyttiin pikaiseen ongelmanratkaisuun havainnollistamalla mm. tekniikan yhteentörmäykset. Tietomallinnusta hyödynnetään aktiivisesti työmaalla niin budjetoinnissa, aikataulutuksessa, resurssoinnissa, seurannassa kuin myös rakentamisessa ja asennustöissä.

Blominmäen jätevedenpuhdistamolle annettu kansainvälinen tunnustus kertoo, miten erittäin vaativan kohteen suunnittelussa on sovitettu yhteen eri elementtejä kuten

  • noin 10 hehtaaria prosessitiloja
  • Yli 70 000 m3 betonirakenteita
  • noin 1,3 milj. kg prosessiputkistoja
  • 90 sähkökeskusta
  • noin 360 km prosessisähkökaapeleita
  • noin 20 000 I/O-pistettä automaatiolaajuutta
Uutiset
Kommentointi on suljettu