Hydrologian ja hydrauliikan täydennyskoulutus alkaa 17.12. Hae mukaan!

marras 18, 2020

Koulutus on osa valtakunnallista vesiosaamisen kehittämishanketta, jolla pyritään vahvistamaan työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään yhteensä neljä koulutuskokonaisuutta (moduulia), joista hydrologia ja hydrauliikka on ensimmäinen.

Hydrologian ja hydrauliikan koulutus koostuu kaiken kaikkiaan kahdeksasta etänä toteuttavasta koulutuspäivästä sekä näitä tukevasta verkko-oppimisympäristöstä ja oppimistehtävistä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja Täydentävien opintojen keskus. Pääopettajina toimivat yliopistonlehtori Anna-Kaisa Ronkanen ja Tenure-tutkija Pekka Rossi. Lisäksi koulutuspäivissä vierailee useita asiantuntijoita erikoisaiheiden kouluttajina.

Koulutus on mahdollista suorittaa joko kolmen opintopisteen laajuisena kokonaisuutena osallistumalla vain koulutuspäiviin tai laajentamalla kurssia korkeintaan viiden opintopisteen kokonaisuudeksi riippuen siitä kuinka monta palautustehtävää osallistuja suorittaa. Tehtävät on mahdollista liittää omaan työhön ja työyhteisöä osallistaen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

Koulutuspäivät rakentuvat lyhyiden alustusten ja ryhmätyönä suoritettavien oppimistehtävien varaan. Osallistuminen edellyttää aktiivista työskentelyä. Osallistujilla on itsellään mahdollisuus vaikuttaa tehtävien sisältöön oman kiinnostuksen sekä koulutustarpeen näkökulmasta.

Koulutuksen ajankohta, hinta ja kohderyhmä

Koulutus toteutetaan aikavälillä 10.12.2020–30.6.2021. Ensimmäinen koulutuspäivä on 17.12.2020.

Koulutus on maksuton ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen henkilökunnalle. Muille koulutuksen hinta on 500 euroa + alv 24 %.

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto- ja vesienhoitotehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään hydrologian ja hydrauliikan perustietoa ja haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haku alkaa 16.11. ja päättyy 30.11.2020. Osallistujavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus, koulutustausta ja opiskelumotivaatio.

Katso tarkemmat tiedot koulutuksen alustavasta sisällöstä ja aikataulusta sekä hakuohjeet osoitteesta: https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/node/207870

Lisätietoja

Ulla Kemi, Koulutussuunnittelija, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto

ulla.kemi@oulu.fi, p. 029 448 7317

Annina Takala, Projektipäällikkö, Vesiosaamisen kehittämishanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

annina.takala@ely-keskus.fi, p. 029 503 8010

Uutiset
Kommentointi on suljettu