Arkisto helmikuu, 2021

Jäteveden ravinteet ja hiili tehokkaasti kiertoon uudella menetelmällä

helmi 19, 2021

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kehittänyt uudenlaisia menetelmiä, joissa jätevedestä saadaan talteen tärkeät ravinteet ja hiili. RAVITA- ja pyrolyysiteknologiat ovat lupaavia mahdollistaen erittäin korkean ravinteiden talteenottoasteen.

Uutiset Lue lisää

Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää savimaan eroosioherkkyyttä

helmi 19, 2021

Kuitupohjainen maanparannusaine vähensi maan eroosioherkkyyttä savimaalla, kertoo tuore Luonnonvarakeskuksen (Luke) vertaisarvioitu tutkimus. Tulokset tukevat maanparannuskuidun käyttöä vesiensuojelumenetelmänä. Kuidun käyttöä tutkitaan nyt valuma-aluemittakaavassa.

Uutiset Lue lisää

Aalto-yliopistoon Suomen ensimmäinen hulevesiprofessuuri

helmi 19, 2021

Professuurin mahdollisti Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoitus. Tehtävää hoitamaan on nimetty Sitowisen vesipalvelujen palvelupäällikkö, tekniikan tohtori Nora Sillanpää.

Uutiset Lue lisää

STASIS-projekti – Läjitettyjen sulfidimaiden kestävä käsittely Pohjanlahden molemmin puolin

helmi 18, 2021

Suomalaiset ammattikorkeakoulut Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto ja Linné-yliopisto Ruotsista sekä uumajalainen yritys Dåva Deponi och Avfallscenter ovat käynnistäneet STASIS-projektin, jonka tavoitteena on vähentää sulfidipitoisista kaivuu- ja ruoppausmassoista peräisin olevien happamien metallipitoisten valumavesien vesistöille aiheuttamaa riskiä.

Uutiset Lue lisää

Eliisa Lotsari Aalto-yliopistoon vesitekniikan apulaisprofessoriksi

helmi 17, 2021

Vesitekniikan opetus ja tutkimus vahvistuu vesitalouden ja vesirakennuksen alalla ja laajenee käsittelemään myös pohjoisten jokiympäristöjen haasteita.

Uutiset Lue lisää