Länsi- ja Pohjois-Suomeen ennustetaan pieniä tai tavanomaisia kevättulvia

huhti 24, 2021

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tavanomaista pienempää kevättulvaa lähipäivinä ja Lappiin aikaisintaan toukokuun puolivälissä.

Kiiminkijoella ja Olhavanjoella on edelleen jääpatoriski. Päijänteen pinnan ennustetaan nousevan tulvarajan lähelle kesäkuussa. Jos tulvaraja ylittyy, osa lähellä rantaa olevista vapaa-ajan rakennuksista on uhattuna. Myös muut suuret järvet, kuten Saimaa ja Pielinen, ovat nousemassa selvästi keskimääräistä korkeammalle.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joet ovat lähellä keskimääräistä pienempiä kevättulvahuippujaan. Kiiminkijoella ja Olhavanjoella jääpadot ovat nostaneet vedenpintoja paikallisesti. Jääpatoriski jatkuu edelleen. Sateet nostavat etenkin pienten jokien vedenkorkeuksia tulevana viikonloppuna myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Loppuviikon sateiden suuruus ja olomuoto ratkaisevat tulvahuippujen suuruuden.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan vesistöissä osa järvistä on nyt korkeimmillaan, osassa suurimpia järviä vedenkorkeudet jatkavat vielä nousua. Lappajärven pinnan ennustetaan nousevan keskimääräistä korkeampaan huippuunsa toukokuun puolivälissä.

Kymijoen vesistöalueella useimpien suurten järvien pinnat ovat nousussa, ja niiden ennustetaan nousevan keskimääräisiä keväthuippuja korkeammalle. Päijänteen vedenkorkeus on noin 40 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenpinta nousee ennusteen mukaan kesäkuun alkuun mennessä tulvarajana pidetyn tason NN+78,80 m tuntumaan tai jopa sen yläpuolelle. Kymijoen virtaama ei todennäköisesti enää juurikaan kasva, mutta pysyy lähellä nykyisiä lukemia toukokuun lopulle saakka. Virtaama on keskimääräistä selvästi suurempi ja voi aiheuttaa haittoja maanviljelykselle.

Tulvatilannetta ja ennusteita voi seurata vesi.fi-palvelussa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu