Viemäreiden toimivuutta parannetaan Espoossa

huhti 24, 2021

Viemäreiden kapasiteettia on lisättävä toimintavarmuuden turvaamiseksi, koska jätevesimäärä kasvaa kaupungin kehittyessä. Espoon Blominmäen itäisen valuma-alueen investointikokonaisuuden hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallituksessa 23.4.2021.

Hankkeen kustannusarvio vuosille 2021-2030 on yhteensä 23 525 000 € (alv 0%) vuoden 2020 hintatasossa. Etulinjassa käynnistetään Koivumankkaan ja myös Kokinkylän jätevedenpumppaamojen ylivuotoihin vaikuttava viemäröintikapasiteetin hankeosuus.

”Osuuden on tarkoitus päätyä kilpailutukseen ja käynnistyä mitä pikimmin vuoden 2021 aikana. Runsaiden sateiden tai lumen sulamisaikana viemäriverkon kapasiteetti on ollut riittämätön eikä runsaan virtaaman aikana ylivuodoilta ole vältytty. Tämän ongelmallisen tilanteen pyrimme ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti”, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred.

Blominmäen itäisen valuma-alueen investointikokonaisuudessa parannetaan jätevesiviemäröinnin toimintavarmuutta Espoossa. Näin ehkäistään ongelmatilanteita kuten ylivuotoa ympäristöön ja kiinteistöihin ja sen myötä ympäristö- ja omaisuusvanhinkojen toteutumista. Nostamalla viemäröintikapasiteettia pystytään vastaamaan nykyistä paremmin kasvavan kaupungin tarpeisiin. Viemäreiden viettoa parannetaan ja vialliset liitokset verkosto-osien välillä korjataan. Viemäreiden uusiminen vähentää sade- ja sulamisveden määrää viemäreissä.

Jätevesiviemäriä saneerataan 5,3 kilometriä, mutta sitä rakennetaan 9,3 km, sillä iso paineviemäri toteutetaan kahdennettuna, jotta viemäröinti toimisi hyvin myös häiriötilanteissa. Hulevesiviemäreitä saneerataan 1,3 kilometriä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kahden jätevedenpumppaamon saneeraus ja yhden uuden rakentaminen. Lisäksi urakoiden yhteydessä uusitaan myös vesijohtoja noin 8 kilometrin verran. Vesijohtoverkoston saneeraus parantaa vedenjakelun tasoa ja ehkäisee laajempia häiriöitä aiheuttavia putkirikkoja.

INFOLAATIKKO:

  • HSY rakentaa parhaillaan Espoon Blominmäkeen uutta jätevedenpuhdistamoa. Hankesivut: hsy.fi/blominmaki
  • Puhdistamon sekä sen tulo- ja purkutunneleiden lisäksi tarvitaan viemäröintijärjestelyjä Blominmäen jätevedenpuhdistamoon kytkeytyviltä valuma-alueilta.
  • Blominmäen itäisen valuma-alueen pääviemärilinjoissa johdetaan jätevettä laajalta valuma-alueelta Vantaan lounaisosista, Leppävaaran, Kilon, Mankkaan, Laajalahden ja Otaniemen suunnalta sekä Keilaniemen, Tapiolan ja Niittykummun suunnalta.
  • HSY:n vesihuoltoverkoston (vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit) kokonaispituus on yli 9000 kilometriä. Tästä jätevesiviemäreiden osuus on noin kolmannes.
  • Vesihuoltoverkoston ylläpitoon tarvitaan investointeja, jotta se pystytään pitämään kunnossa. Syksyllä 2020 valmistuneen valtakunnallisen selvityksen perusteella vesihuollon verkostojen saneerausinvestointien tarve kasvaa voimakkaasti. Verkostot muodostavat noin 80 prosenttia koko vesihuoltolaitoksen omaisuuden arvosta. (lähde: VVY)
Uutiset
Kommentointi on suljettu