Arkisto huhtikuu, 2021

Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille

huhti 24, 2021 No Comments

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Helmi-ohjelman tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 12.5.2021 mennessä. Kyseessä on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.

Lue lisää

Keskimääräinen vedenkäyttö on vähentynyt, mutta käyttäjien yksilölliset kulutuserot ovat suuret

huhti 19, 2021 No Comments

Suomalaisten vedenkäyttöä tutkittiin Kestävä vedenkäyttö -projektissa vuosina 2019–2020. Tutkimuksessa vedenkäyttöä selvitettiin mittaustietojen, kyselytutkimuksen ja kulutustaan tarkemmin seuraavan ryhmän perusteella.

Lue lisää

HSY:n Pitkäkoskesta Suomen suurin talousvettä tuottava laitos

huhti 14, 2021 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Happamien sulfaattimaiden typpivarannot odotettua suuremmat

huhti 11, 2021 No Comments

Viljelykokeet Söderfjärdenin koekentällä Mustasaaressa näyttävät, että typpilannoituksen säästöt ovat mahdollisia sellaisilla happamilla sulfaattimailla, joissa syvempien maakerrosten typpipitoisuudet ovat korkeat. Yhteistyö tutkijoiden ja maanomistajien välillä alkoi jo 2010, ja nyt seitsemän vuoden tulokset on koottu yhteen.

Lue lisää

Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021

huhti 11, 2021 No Comments

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenojoen lohenkalastuksesta kalastuskaudella 2021 on saatu päätökseen. Yhteisessä neuvottelutuloksessa esitetään erittäin poikkeuksellista, koko Tenojoen vesistön sekä vuono- ja merialueen käsittävää kieltoa lohenkalastukseen kalastuskaudella 2021. Muiden kalojen pyynti kuitenkin jatkuu ja Tenolle esitetään tätä varten uuden tyyppistä vapakalastuslupaa.

Lue lisää