Vanhentuneet lääkkeet apteekkiin – ei viemäriin tai roskikseen

syys 13, 2021

Suomalaiset ovat lisänneet tarpeettomien lääkkeiden palauttamista apteekkeihin ja keräyspisteisiin. Vanhat ja tarpeettomat lääkkeet tuleekin palauttaa apteekkiin, sillä viemäriin tai roskiksiin heitettynä ne rasittavat ympäristöä ja saattavat päätyä vääriin käsiin.

Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) -hankkeen raportin mukaan lääkkeiden jätehuollossa Itämeren maissa on suuria eroja. Raportin mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista palautti tarpeettomat lääkkeet apteekkiin tai keräyspisteisiin vuosina 2009 ja 2010. Suomen tilanne on ollut muihin Itämeren maihin verrattuna parhaasta päästä. Raportissa kerättiin tietoa Suomen, Liettuan, Latvian, Puolan, Ruotsin ja Venäjän kuluttajien tavoista hävittää tarpeettomat lääkkeet.

Uusimman, vuonna 2019 Suomessa tehdyn kyselytutkimuksen (2) mukaan, suomalaisista aikuisista noin 90 % palauttaa käyttämättömät lääkkeet apteekkiin. Tutkimustulosten perusteella suomalaisten lääkejätteen hävityskäytännöissä on tapahtunut muutos parempaan suuntaan aiempiin vuosiin verrattuna.

– Vaikka Suomi toimii kotitalouksien lääkejätteen hävittämisessä Itämeren alueella suunnannäyttäjänä, on meillä vielä parannettavaa. Viemäreihin ja roskiin heitetyt lääkkeet voivat päätyä maaperään, sisävesistöihin ja Itämereen, joiden lääkeainekuormaa ne kasvattavat. Lisäksi lukuisten tutkimusten mukaan vesistöihin päätyneet lääkkeet vaikuttavat eri eläinlajien käyttäytymiseen, lisääntymiseen ja elinoloihin. Väärin hävitetyt lääkkeet voivat lisätä myös antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää, eli antiobioottiresistenssiä, kertoo kehittämispäällikkö Taina Nystén Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Tekoja puhtaamman Itämeren puolesta

HSY:n kahdella jätevedenpuhdistamolla käsitellään yli miljoonan asukkaan ja pääkaupunkiseudun teollisuuden jätevedet tarkkojen ympäristövaatimusten mukaisesti. Puhdistamot on suunniteltu nimenomaan orgaanisen aineksen ja Itämerta rehevöittävien ravinteiden poistamiseksi. Vaikka jäteveden puhdistus on pääkaupunkiseudulla tehokasta, kaikkia lääkkeiden sisältämiä haitallisia aineita ei puhdistusprosessissa saada pois.

Puhdistamolle päätyessään osa lääkeaineista hajoaa biologisesti, osa sitoutuu lietteeseen, ja osa kulkeutuu kokonaan puhdistamon läpi. Vuonna 2021 ilmestyneen Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -raportin (3) mukaan esimerkiksi yleisesti tulehduskipulääkkeenä käytetystä ibuprofeiinista poistuu jätevedenpuhdistamoilla keskimäärin yli 99 %, kun taas niin ikään tulehduskipulääkkeenä toimivan diklofenaakin osalta poistuma on keskimäärin 12 %. Diklofenaakki on vesieliöille haitallinen aine, ja sitä käytetään yleisesti muun muassa joissakin kipugeeleissä.

– HSY:ssä olemme olleet aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa selvittämässä, miten lääkeaineiden päästöjä Itämereen voidaan vähentää. Tällä hetkellä meneillään oleva hanke on CWPharma 2, missä tutkitaan mm. kehittynyttä lääkeaineiden poistoa jätevedenpuhdistamolla, kertoo HSY:n jätevedenpuhdistusosaston tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan.

Neljättä kertaa järjestettävällä Lääkkeetön Itämeri -kampanjalla haluttiin tänä vuonna muistuttaa vanhojen ja tarpeettomien lääkkeiden palauttamisen helppoudesta: Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, joihin lääkkeitä voi palauttaa helposti ja maksuttomasti.

Lääkkeetön Itämeri -kampanja on usean organisaation järjestämä vuosittainen yhteiskampanja. Kampanjan toteuttaa viestintätoimisto Cocomms, ja sen ovat mahdollistaneet tänä vuonna Apteekkariliitto, GSK, HSY, John Nurmisen Säätiö, Lääketeollisuus ry, Mehiläinen, Oriola, Orion, sosiaali- ja terveysministeriö, Tamro, Yliopiston Apteekki sekä ympäristöministeriö. Kampanjan asiantuntijana toimii Suomen ympäristökeskus SYKE ja kampanjan suojelijana John Nurmisen Säätiö.

Muistilista: Näin hävität lääkkeet oikeaoppisesti

Mitä lääkkeitä apteekkiin tulee palauttaa?
Palauta apteekkiin käytetyt lääkelaastarit, kiinteät ja nestemäiset lääkkeet, tabletit ja kapselit sekä tuubit, joissa on vielä lääkettä.

Miten palautan lääkkeet?
Ota tabletit ja kapselit pois pakkauksistaan ja laita ne irrallaan läpinäkyvään pussiin. Laita voiteet ja aerosolit ilman ohjelippua pussiin. Jätä nestemäiset lääkkeet alkuperäiseen pulloonsa, ja laita nämä erilliseen pussiin. Taita lääkelaastarin liimapinnat vastakkain ennen pussiin laittoa. Irrota ohjelippu muovi- ja pahvipakkauksista, ja vie ne omiin kierrätyspisteisiinsä. Palauta kaikki muovipussit apteekkiin.

Palauta nämä aina erillisessä omassa pussissa:

  • jodipitoiset lääkkeet
  • sytostaatit alkuperäispakkauksessaan henkilökunnalle
  • ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuna. Astia voi olla esimerkiksi pullo tai purkki. Kysy apteekistasi, kuinka insuliinineulat tulee hävittää asuinalueellasi.
  • elohopeakuumemittarit

Mitä ei tarvitse palauttaa?
Esimerkiksi perusvoiteita, ravintolisiä tai luontaistuotteita ei tarvitse palauttaa apteekkiin. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

Lähteet

Lisätietoja

www.laakkeetonitameri.fi 
Facebook: Lääkkeetön Itämeri
Twitter: @Vieapteekkiin
Instagram: laakkeeton_itameri

Uutiset
Kommentointi on suljettu