Huomionosoituksia vesihuoltoalalla

loka 14, 2021

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia.

Vuonna 2021 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

  • numero 142 myönnetään HSY:n vesihuollon vt. toimialajohtajalle Jyrki Kaijalle
  • numero 143 myönnetään insinööri Leo Aspholmille
  • numero 144 myönnetään Voda Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Aija Jantuselle
  • numero 145 myönnetään ympäristöministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Ari Kankaalle

Lisätietoja ansiomerkin saaneista: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vvy-n-numeroidut-kultaiset-ansiomerkit-jaettiin-turussa/

Lisäksi vuoden 2021 Kemira-palkinto on myönnetty osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehdolle HSY:n vedenpuhdistuksessa viime vuosina tehdystä vedentuotannon prosessien kehittämisestä ja ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vuorilehdolla on aktiivinen rooli myös vesihuollon toimintavarmuuden ja turvallisuuden kansallisessakin edistämisessä. Lisätietoja Kemira-palkinnosta: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vuoden-2021-kemira-palkinto-myonnettiin-veli-pekka-vuorilehdolle/

Edelleen Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Anne Kuulakselle diplomityöstä ”Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040”. Lisätietoja: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vvy-n-60-vuotisjuhlastipendi-diplomi-insinoori-anne-kuulakselle/

Huomionosoitukset jaettiin Vesihuolto 2021 -päivillä Turun Messukeskuksessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu