Jokihelmisimpukan elinympäristöjen suojelulle lisää EU-rahoitusta

marras 27, 2021

EU:n komissio on hyväksynyt yli 290 miljoonan euron investointipaketin, jolla rahoitetaan 132:ta uutta Life-ohjelmaan kuuluvaa ympäristö- ja ilmastohanketta. Suomessa rahoitusta saa hanke, jossa jokihelmisimpukalle eli raakulle turvataan parempi elinympäristö boreaalisella alueella.

EU:n rahoituksella saadaan liikkeelle yhteensä 562 miljoonan euron investoinnit hankkeisiin, joita toteutetaan lähes kaikissa jäsenmaissa.

Uusien Life-hankkeiden avulla pyritään saamaan Euroopasta ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, elvyttämään luonnon monimuotoisuutta vuoteen 2030 mennessä ja edistämään EU:n vihreää elpymistä koronapandemian jäljiltä. Kyseessä ovat ensimmäiset uudella ohjelmakaudella (2021–2027) valitut hankkeet. Kauden rahoitusta on lisätty lähes 60 prosenttia.

Jokihelmisimpukka on maailmanlaajuisesti uhanalainen laji, ja sen suojelun taso on EU:n boreaalisella alueella epäsuotuisa/huono. Ilman suojelutoimia laji kuolee sukupuuttoon useimmilla tämänhetkisillä elinalueillaan. Jyväskylän yliopisto pyrkii LIFE Revives -hankkeen avulla parantamaan jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita 56:ssa joessa Virossa, Suomessa ja Ruotsissa. Hanke kattaa lähes kymmenesosan näiden maiden populaatiosta. Hankkeessa pyritään kunnostamaan lähes 120 kilometriä raakkujokia.

Tausta

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Se perustettiin vuonna 1992, ja siitä on rahoitettu yli 5 500:aa hanketta eri puolilla EU:ta ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Life-ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 5,4 miljardia euroa.

Life-ohjelmaan on lisätty neljä uutta alaohjelmaa: luonto ja luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan. Tänään hyväksyttyjä hankkeita ja neljää uutta alaohjelmaa aletaan rahoittaa vuonna 2022.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6178

Uutiset
Kommentointi on suljettu