HSY:n vesihuollon toimialajohtajaksi diplomi-insinööri Mari Heinonen

joulu 17, 2021

Diplomi-insinööri Mari Heinonen on valittu HSY:n vesihuollon toimialajohtajan virkaan 17.1.2022 alkaen. Virassaan hän johtaa HSY:n suurinta toimialaa, joka toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallitus teki päätöksen kokouksessaan 17.12.2021 valintaa valmistelleen työryhmän yksimielisen ehdotuksen pohjalta. Toimitusjohtajan lisäksi valintaa valmistelevaan työryhmään kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola, varapuheenjohtaja Sirpa Hertell sekä hallituksen jäsenet Anna Korkman ja Antti Vuorela. Määräaikaan mennessä saapui seitsemän hakemusta. Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Mari Heinosta vesihuollon toimialajohtajan virkaan.

Mari Heinonen on aiemmin työskennellyt jätevedenpuhdistuksen osastonjohtajana HSY:ssä. Hänellä on vahvaa johtamiskokemusta sekä erittäin hyvä vesihuoltoalan tuntemus.

– Lisäksi Mari Heinosella on näyttöjä tuloksellisesta johtamisesta ja hyvästä esihenkilötyöstä. Hän on myös vahvasti verkottunut niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, kertoo toimitusjohtaja Tommi Fred.

Hakijalta edellytettiin kelpoisuusehtona tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää käytännön perehtyneisyyttä kunnallistekniikkaan, vahvaa johtamiskokemusta sekä kaksikielisellä virka-alueella vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa. Lisäksi arvostettiin laajaa kokemusta vesihuollon toimialasta, organisaation strategia- ja kehittämistyöstä sekä kunnallishallinnosta. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Uutiset
Kommentointi on suljettu