Huomionosoituksia vesihuoltoalalla

touko 18, 2022

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.

Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2022 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

VVY:n kultainen ansiomerkki

  • numero 146 myönnetään vesijohtaja, vesihuollon johtava asiantuntija Markku Hantuselle,
  • numero 147 myönnetään HS-Veden toimitusjohtaja Jukka Meriluodolle,
  • numero 148 myönnetään AFRY Finland Oy:n johtavalle pohjavesiasiantuntijalle Jukka Ikäheimolle,
  • numero 149 myönnetään sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Jarkko Rapalalle,
  • numero 150 myönnetään Vesilaitosyhdistyksen lakiasiainpäällikkö Anneli Tiaiselle.

Lisätietoja ansiomerkin saaneista Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilta tästä linkistä.

Vuoden 2022 Kemira-palkinto on myönnetty Pirjo Rantaselle vuoden 2020 lopussa hyväksytystä ansiokkaasta väitöskirjasta, jossa tarkasteltiin typen muuntumista vesijohtoverkoston vedessä sekä jätevedenpuhdistuksessa. Tätä ennen Pirjo on ollut vuosikymmeniä keskeisessä roolissa jätevesien typenpoiston tutkimuksessa, kantoaineprosessien asiantuntijana sekä alhaisen lämpötilojen prosessien ymmärtäjänä.  Lisätietoja Kemira-palkinnosta tästä linkistä.

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille diplomityöstä ”Eri raaka-aineista valmistetun aktiivihiilen tuotannon ympäristövaikutukset” (työn englanninkielinen nimi: ”Environmental impact of activated carbon production from various raw materials”). Lisätietoja tästä linkistä.

Huomionosoitukset jaettiin Vesihuolto 2022 -päivillä Vaasassa. 

Uutiset
Kommentointi on suljettu