Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

heinä 09, 2022

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa.

Hiilijalanjälkeä huomioidaan edelleen melko vähän vesihuoltolaitosten toiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja hankinnoissa. Hiilijalanjäljen ja päästöhyötyjen laskentatavat vaihtelevat. Vesihuoltolaitoksissa on todettu tarve työkaluille, joilla hiilijalanjäljen hallinta helpottuu, toimintatavat yhtenäistyvät ja resurssit voidaan kohdistaa tehokkaasti, ja joilla päästöjen vähentäminen voidaan tuoda konkreettisesti osaksi toimintaa. 

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hanke pyrkii vastaamaan haasteeseen luomalla suositukset hiilijalanjäljen laskentatavoista ja yksikköpäästöjen ilmoittamisesta sekä laatimaan ohjeita ja mallipohjia, joilla toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vesihuoltolaitoksissa helpottuu. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa.

Hankkeen rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja seitsemän yhteistyövesilaitosta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä SYKE:n Vesihuki-hankkeen kanssa. Hanke toteutetaan pääasiassa syksyllä 2022 ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.
Samanaikaisesti tämän hankkeen kanssa toteutetaan ”Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen” -hanke, jolla pyritään edistämään vesihuoltoalalle asetetun kiertotalousvision saavuttamista.

Uutiset
Kommentointi on suljettu