HSY: Maailmanluokan jätevedenpuhdistus suojelee Itämerta

elo 24, 2022

Jätevedenpuhdistus on tärkeä osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua, sillä puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan mereen johdettuna aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY puhdistaa jätevedet paremmin kuin mitä viranomaismääräykset edellyttävät.

HSY:n kaksi jätevedenpuhdistamoa Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla puhdistavat tehokkaasti yli miljoonan asukkaan ja teollisuuden jätevedet. Pääkaupunkiseudun lisäksi HSY:n jätevedenpuhdistamoille virtaa jätevedet Järvenpäästä, Keravalta, Kirkkonummelta, Sipoosta, Siuntiosta ja Tuusulasta.

– Tänä syksynä otamme käyttöön vaiheittain Blominmäen jätevedenpuhdistamon Espoossa, joka puhdistaa jätevedet vielä paremmin korvaten samalla Suomenojan puhdistamon, kertoo HSY:n uusi jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Kristian Sahlstedt. Puhdistamo poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä kasvaa, sekä asukaskohtainen kuormitus että kokonaiskuormitus Itämereen vähenevät nykyisestä erityisesti typen osalta, hän jatkaa.

Viikinmäessä ja Blominmäessä on pitkälti samanlainen puhdistusprosessi. Blominmäessä kiekkosuodattimilla fosforinpoisto nousee hieman Viikinmäkeen verrattuna, jossa se jo on myös huipputasoa. Jätevedenpuhdistamolta lähtevän veden fosforipitoisuus saadaan 0,1 mg/l tuntumaan, kun se Viikinmäessä on 0,2 mg/l tasolla ja Suomenojan jätevedenpuhdistamolla n. 0,2–0,25 mg/l.

Aiemmin AFRY:llä suunnittelu-, päällikkö- ja johtotehtävissä työskennelleellä tekniikan lisensiaatti Kristian Sahlstedtilla on pitkä kokemus jätevedenpuhdistuksen parissa ja hän tietää, miten ala on kehittynyt vuosien aikana. Näin korkeiden puhdistustulosten saavuttaminen on ison työn takana ja maailman mittakaavassakin huipputasoa.

– Kun saavutetaan noin kovat puhdistustulokset, alkaa olla yhä vaikeampaa ja myös hinnakkaampaa saavuttaa vielä parempia tuloksia. Esimerkiksi jäännösfosforin pudottaminen pysyvästi 0,2:sta 0,1 mg:aan litrassa vaatii käytännössä oman prosessiyksikkönsä, kertoo Kristian Sahlstedt.

HSY tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka päämääränä on varmistaa korkeatasoinen jätevedenpuhdistus myös tulevaisuudessa.

– Tutkimus- ja kehitystyömme painottuu vahvasti resurssitehokkuuden parantamiseen, ravinteiden talteenottoon sekä jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten minimointiin, sanoo Kristian Sahlstedt.

HSY on mukana Itämeripäivässä 25.8. Se haluaa tapahtumien ja kampanjoiden avulla välittää tietoa muun muassa kotitalouksien haitallisista aineista ja ruuan sopivasta proteiinimäärästä. Katso tarkempi ohjelma: hsy.fi/itameripaiva

Uutiset
Kommentointi on suljettu