Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023

syys 15, 2022

Tässä vaiheessa etsitään Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

Valtakunnalliset Vesihuolto 2023 -päivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 10.-11.5.2023, Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyn yhteydessä.

Tässä vaiheessa etsimme Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

Esitysehdotuksia toivotaan liittyen näihin teemoihin, jotka noudattelevat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueita. (Sähköisellä lomakkeella valitaan jokin seuraavista teemoista.)

  1. Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen.
  2. Kestävä, turvallinen, toiminta- ja huoltovarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta.
  3. Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.
  4. Asiakaskeskeinen, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet.
  5. Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus.
  6. Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.
  7. Vesihuoltolaitosten kansainvälistyminen

Lisäksi sähköisellä lomakkeella valitaan jokin seuraavista aihepiireistä:

1) Talousveden hankinta ja käsittely
2) Jätevedet
3) Hallinto ja talous sekä viestintä
4) Verkostot
5) Jätevesien resurssit, lietteet
6) Jokin muu aihepiiri

Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen täyttämällä sähköinen lomake tästä linkistä: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=139&tap=726

Vesihuolto 2023-päivien tiivistelmä on pituudeltaan 2500 merkkiä sisältäen välilyönnit. Voit laittaa haluamasi tiivistelmätekstin sähköisen lomakkeen tiivistelmälle tarkoitettuun kenttään kopioi-toiminnolla.

Vesitalous-lehti 3/2023 on teemanumero, jossa julkaistaan Vesihuolto 2023-päivien esitelmistä artikkeleita. Ilmoita esitelmäehdotuksen yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen.

Vesilaitosyhdistys pidättää oikeuden jakaa esityksiä ja esityksistä mahdollisesti tehtyjä kokonaisuuksia julkisesti tai maksua vastaan muissakin yhteyksissä kuin Vesihuolto 2023 -tapahtumassa.

Alustajien runsaslukuisuudesta johtuen, meillä ei ole mahdollisuutta maksaa palkkiota esiintymisestä eikä myöskään kulukorvauksia matkasta ja majoittumisesta. Yhdelle esiintyjälle/esitys osallistuminen Vesihuolto 2023 –päiville sen molempina päivinä on maksutonta, sisältäen ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit.

Lisätietoja Vesilaitosyhdistys
apulaisjohtaja Mika Rontu (09) 8689 0114, mika.rontu(a)vvy.fi
tiedottaja Eeva Hörkkö (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy

Uutiset
Kommentointi on suljettu