Arkisto Uutiset

Jäteveden lämmön talteenoton mahdollisuuksia tutkittu kaupunkimittakaavassa

joulu 04, 2022

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käynnistämässä yhteishankkeessa tutkittiin jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.

Uutiset Lue lisää

SYKE Policy Brief: Jätevesien ravinteet hyötykäyttöön

joulu 04, 2022

Uusilla jätevesien ja jätevesilietteen käsittelyn tekniikoilla ravinteet saataisiin talteen nykyistä tehokkaammin ja puhtaampina, ja ne pystyttäisiin hyödyntämään ruuan tuotannossa ja teollisuudessa. Myös ympäristöhaitat vähenisivät, todetaan SYKE Policy Brief -julkaisussa.

Uutiset Lue lisää

Vesitalous 6/2022 on ilmestynyt

joulu 02, 2022

Vesitalous 6/2022 teemana on Freshabit LIFE IP -kokemuksia ja tuloksia. Teemassa tarkastellaan laajan luonnonsuojeluhankkeen toteutettuja projekteja, niiden tuloksia ja seurantaa sekä hankkeesta saatuja kokemuksia ja oppeja tulevaisuutta ajatellen.

Uutiset Lue lisää

VVY:n webinaari – vesihuoltolaitosten mediaviestinnän aktivoiminen

marras 30, 2022

Vesilaitosyhdistyksen jäsenille maksuton webinaari järjestetään pe 16.12. klo 9.30 -10.45. Vesihuoltoalan vetovoimaisuus on alan toimijoiden yhteinen haaste. Pyrkimyksenä on mm. hyvän tunnettavuuden avulla houkutella alalle uusia osaajia.

Uutiset Lue lisää

Millaisia vaikutuksia energiamarkkinoiden tilanteella on vesihuoltolaitosten toimintaan?

marras 29, 2022

Polttonesteiden ja sähkön markkinahintojen nousu on ollut kuluneen syksyn puheenaiheita. Esimerkiksi koko maata koskevaa yleistä sähköpulaa pidetään yhtenä tulevan talven uhkakuvana, ja eri organisaatioita ja kansalaisia on kehotettu varautumaan. Miten vesihuoltolaitokset ovat varautuneet mahdollisiin sähkökatkoksiin ja kuinka veden kuluttajien tulisi ottaa epävarma tilanne huomioon?

Uutiset Lue lisää