Vesitalous — 1994

tammi 01, 1994

Vuoden 1994 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1994 1 Seppo Mustonen Neljännesvuosisata Vesiyhdistystä

1994 1 Esko Kuusisto Järvet eivät ole ikuisia

1994 1 Erkki J. Hoilo Arvot /a arvostukset vesi-asioissa

1994 1 Tuomo Hatva Pohjavesivirrat ja niiden suojelu

1994 1 Leena Hiisvirta Vesilaitosten veden laatu

1994 1 Kimmo Karimo Yhdyskuntien ia teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteet

1994 1 Meeri Palosaari Esa Tommila Massa- ja paperiteollisuuden vesiensuojelutoimet ja vaikutukset vesistöön – esimerkki- alueena Päijänne

1994 1 Tea Kauppi Kokemuksia isoista vesien- tutkimusprojekteista Suomessa

1994 1 Pertti Heinonen Veli Hyvärinen Vesiympäristön havaintoverkot

1994 1 Pertti Eloranta Vesiekosysteemin reaktiot ympäristön tilan muutoksiin

1994 1 Matti Tikka Vesiteknisestä tutkimuksesta

1994 1 Harri Dahlström Kala ja hyödynnettävä luonnonvaramme

1994 1 Heino Leskelä Vesirakentamisesta

1994 1 Juhani Kilpeläinen Veden hyväksikäyttö voimataloudessa

1994 1 Terttu Melvasalo Itämeren alueen tilanne ja tulevaisuus

1994 1 Matti Viitasaari Kansainväliset yhteydet vesialalla

1994 1 Pekka Vihervuori Vesijuridiikka ja sen kehitys Suomessa

1994 2 Mirjami Pipatti Arvonlisäverotus vesi- ja viemärilaitostoiminnassa

1994 2 Heikki Kiuru ETA sopimuksesta vauhtia vesi- ja viemärilaitosalan kehitykselle

1994 2 Marja-Leena Pohjola Esa Suvanto Talousveden kuparipitoisuus ia sen vaikutus veren seerumiin

1994 2 Päivi Mäki-Arvela Teija Uusluoto Viron ympäristöongelmia

1994 2 Matti Herkkinen Kokemuksia osallistuvasta vesistösuunnittelusta – esimerkkinä Kyrönjoen yläosan tulvasuojelu

1994 2 Harri Helminen Kalataloudellisten vahinkojen korvaaminen

1994 2 Matti Ettala Kloorifenolipitoisten pohjavesien käsittely aktiivihiilisuodatuksella

1994 2 Voitto Paalijärvi Haja-asutuksen jätevesien käsittely maasuodattimessa

1994 2 Esko Rossi Matti Ettala Riskianalyysimenetelmien käyttökelpoisuus teollisuudessa satunnaispäästöjen hallinnassa

1994 2 Ari Jolma Matkakertomus

1994 3 Pekka Kainlauri Vesilaki muuttuu

1994 3 Leena Hiisvirta Marketta Souri Bromaotit ja orgaaniset bromiyhdisteet Suomen vesissä

1994 3 Jari Kiviranta Sinilevien myrkylliset yhdisteet – uusia myrkkyjä löydetään lisää jatkuvasti

1994 3 Mika Marttunen Raimo P. Hämäläinen Päätösanalyysihaastattelu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä

1994 3 Harri Seppänen Vantaanjoen veden laatu

1994 3 Ari Saura Vantaanjoen kaloista ja vaelluskalatutkimuksesta

1994 3 Antti Hepojoki Jorma Rytkönen Jari Silander Kalaporras Tikkurilankoskeen

1994 3 Kirsti Korkka-Niemi Valtakunnallinen kaivovesitutkimus v. 1990-91 – talousveden laatu ja siihen vaikuttavat tekijät Suomen haja-asutusalueilla

1994 3 Sanno Kaikkonen Kiiminkijoen alaosan rantasuojaus

1994 3 Heikki Aarrevaara Salaojituksen historiaa

1994 4 Erkki Laajaniemi Avauspuheenvuoro Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä 8 6.1994

1994 4 Riitta Rainio Ympäristöhallinnan uudistaminen

1994 4 Keijo Sahrman Euroopan unioni – vaikutuksia kuntasektorilla

1994 4 Leena Hiisvirta Talousveden laatuvaatimuksiin kohdistuvat ja odotettavissa olevat kansainväliset muutostarpeet

1994 4 Risto Laukkonen Vesihuoltolaitosten uhkatekijöistä

1994 4 Martti Lipponen Vesi- ja viemärilaitos Iiikelaitoksena

1994 4 Kari Ahonen Tuloksellisuuden mittaus vesi- ja viemärilaitostoiminnassa

1994 4 Tapio Ala-Peijari Raudan ja mangaanin poisto pohjavesilaitoksilla

1994 4 Markku Rautavuoma Pohjavesialueiden maisemoinnin tavoitteet ja käytännön toteutus

1994 4 Hannu Sarvanne Painelinjojen virtaustekniikka viemäriveden pumppauksessa

1994 4 Matti Ettala Esko Rossi Kunnalliseen viemäriverkostoon liittyneen teollisuuden kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle aiheuttaman toimintahäiriöriskin kartoitus

1994 5 Petri Juhola Tapio Katko Vesi- ja jätehuollon ongelmakenttä kehittäminen vaatii toimintastrategian

1994 5 Riitta Kettunen Jukka Rintala lndrek Salis Kaatopaikkavesien ominaisuudet ia biologinen käsittely

1994 5 Birgitta Backman Leena Hiisvirta Maija IlnastiPertti Lohermo Arseenin ja muiden raskasmetallien sekä näihin liittyvien anionien esiintyminen porakaivoissa

1994 5 Petri Ekholm Kirsi Krogerus Seija Salonen Puhdistetun asumajäteveden fosforin käyttökelpoisuus leville

1994 5 Vello Karise Pertti Lahermo Eestin hydrogeologian pääpiirteet

1994 5 Maaret Kulovaara Peter Backman Nina Corin Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen vedessä UV-valon vaikutuksesta

1994 5 Juha Laasonen Vesirakenteiden suunnittelu 2-dimensionaalista virtausmallia apuna käyttäen

1994 5 Paavo Saarinen Mauri Kerätär Hannu Arola Korvausasioiden käsittely vesituomioistuimissa atk:lla

1994 5 Kari Rantakokko Kiesimä-, Sonkari- ja Vesantojärvien säännöstelyn uusiminen

1994 6 Heikki Kiuru Klooridesinfiointi ja pintavedestä valmistetun talousveden terveysriskit

1994 6 Jukka Airila Aulis Korhonen Lauri Helenius Esa Rönkä Kirsti Granlund Vesitasemenetelmään perustuva pohjavesiesiintymän laskentamalli

1994 6 Riitta Molarius Epäpuhtauksien kulkeutuminen pohjaveteen

1994 6 Matti Ettala Esko Rossi  Kaatopaikkavesien käsittely uudella haihdutustekniikalla

1994 6 Kirsti Granlund Maija Paasonen-Kivekäs Pohjoismainen seminaari ”Spatial and temporal variability and interdependencies among hydrological processes”

1994 6 Juha Laasonen ”Modelling, testing & monitoring for hydro powerplants” -kongressi

1994 6 Kai Kaatra Kalatalous, ympäristönsuojelu ja päätöksenteko

1994 6 Jussi Lertonen Jäteveden käsittelyn kehitys Suomessa

1994 6 Vesitaloudessa v. 1986-1994 julkaistut artikkelit

Kommentointi on suljettu