Labtium ja Ositum yhteistyöhön

helmi 15, 2010

Laboratorioalalla toimivat Labtium Oy ja Ositum Oy ovat 10.2.2010 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on myynti- ja markkinointiyhteistyön tiivistäminen sekä yhteinen tuotekehitys erityisesti elintarviketestauksen, työhygieenisten mittausten ja ympäristöanalytiikan alueella. Ositum siirtää kevään 2010 aikana Espoon toimintansa Labtiumin toimitilojen yhteyteen Espoon Otaniemessä.

Labtium on Suomen valtion omistama, riippumaton FINAS akkreditoitu (T025) laboratoriopalveluyritys, jonka vuosiliikevaihto on noin 8 m€ ja henkilökuntaa noin 90. Yhtiö toimii Suomessa kuudella paikkakunnalla ja tarjoaa asiakkailleen kattavan palveluverkoston.

Yhtiön palvelutarjonta on jaettu kahteen liiketoimintaalueeseen: malminetsinnän ja kaivosteollisuuden palveluihin sekä ympäristöteknologian ja materiaali- ja prosessiteollisuuden palveluihin.

Labtiumilla on yli 40 vuoden kokemus geologisesta analytiikasta ja laboratorio on ollut vahvasti mukana suomalaisen ympäristöanalytiikan kehittämisessä ja standardointityössä. Labtiumin analyysikapasiteetti on näytemäärinä mitattuna suuri, yli 200 000 näytettä vuodessa.

Ositum on yksityinen laboratorio- ja asiantuntijapalveluja toimittava yhtiö, jonka kotipaikka on Oulu. Yhtiöllä on toimipiste kotipaikkansa lisäksi Espoossa ja Rovaniemellä. Ositumin liikevaihto on noin 1.5 m€ ja päätoimista henkilökuntaa 12. Ositumin pääliiketoiminta-alueet ovat DNA-, viljely-, kemian- ja betonilaboratoriopalveluiden lisäksi rakennusten kuntoarviot ja -tutkimukset, siltojen ja muiden infrarakenteiden erikoistarkastukset, haitta-ainekartoitukset sekä sisäilmatutkimukset. Yhtiöllä on DNA-, viljely ja kemian laboratoriot Oulussa ja Espoossa sekä myös betonilaboratorio Espoossa.

Yhteistyöjärjestely mahdollistaa laboratorio-infrastruktuurin entistä tehokkaamman yhteiskäytön ja laajentaa palveluvalikoimaa. Yhtiöt toimivat tällä hetkellä varsin eri asiakassegmenteillä ja niillä on toisiaan täydentävää mittausja analyysiteknologiaa sekä erityisosaamista. Yhteistyöllä saavutetaan entistä kattavampi testauspalvelujen tarjonta eri teollisuus- ja elinkeinoalueille. Yhteinen palveluverkosto on erittäin kattava Suomessa ja tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen näytelogistiikkaan. Laaja yhteinen tuotevalikoima antaa myös hyvät lähtökohdat toiminnan kansainvälistämiseen, toteaa Harry Sandström, Labtium Oy:n toimitusjohtaja.

Ositum Oy on panostanut koko toimintansa ajan huipputeknologiaan perustuviin innovatiivisiin analyysitekniikoihin. Näiden uusien tekniikoiden avulla Ositum Oy on merkittävästi pystynyt parantamaan analyysien tarkkuutta ja nopeutta. Nyt solmittu yhteistyö tehostaa innovatiivisiin menetelmiin perustuvien uusien analyysien, kuten monipuolisempien DNA-tekniikoiden, kehittämistä, toteaa toimitusjohtaja Jorma Törmälä Ositum Oy:stä.

Lisätietoja antavat:

Harry Sandström, harry.sandstrom@labtium.fi, +358 106538011
Jorma Törmälä, jorma.tormala@ositum.fi, +358 104252600

Uutiset
Kommentointi on suljettu