Pumppujen standardisointitilanne kaipaisi selkiinnyttämistä

maalis 01, 2010

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston osarahoittamassa ja Vesi-Instituutti WANDERIN toteuttamassa hankkeessa selvitettiin talousveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksynnän tilannetta.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston osarahoittamassa ja Vesi-Instituutti WANDERIN toteuttamassa hankkeessa selvitettiin talousveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksynnän tilannetta.

Juomaveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien kelpoisuuden varmistamiseksi ei toistaiseksi ole yhtenäisiä eurooppalaisia menettelyjä, eikä Suomessa ole kansallisia viranomaisvaatimuksiakaan juomavesijärjestelmien materiaalien ja tuotteiden arvioinnista ja tuotehyväksynnästä.

Hyväksyntämenettelyjen yhtenäistämiseksi ja käyttöönottamiseksi kaikissa EU:n jäsenmaissa käynnistettiin jo vuonna 1999 juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyn (European Acceptance Scheme, EAS) kehittämisprosessi. EAS-tuotehyväksyntämenettelyn eteneminen on ollut suunniteltua hitaampaa.

Hankkeen perusteella vesilaitteistojen tuotteille on olemassa vain muutama harmonisoitu tuotestandardi, mutta muuten standardeja on melko kattavasti. Tuotestandardien rakenne ja sisältö vaihtelevat tuotetyypeittäin. Tuotehyväksyntä lähtee hyväksyttyjen valmistusmateriaalien käyttämisestä, mutta standardien materiaalitiedot ovat usein puutteellisia.  Kaikkia standardeja ei myöskään ole päivitetty ajallaan. Standardeja ei kuitenkaan ole kaikille vesilaitteistoissa käytettäville tuotteille ja toisaalta niiden soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin ei ole arvioitu.

Kyselytutkimuksen perusteella vesihuoltolaitoksissa standardien tuntemus on vaihtelevaa, mutta ainakin isot vesilaitokset hyödyntävät niitä hankintaprosesseissaan. Standarditietoisuus vaihtelee myös tuotevalmistajilla. Laitoksilla käytetään yleensä tuotteita, joille on olemassa standardeja, mutta joita tuotevalmistajat eivät ole nimenneet minkään standardin mukaisiksi.  Pumppujen standardisointitilanne kaipaisi selkiinnyttämistä, sillä niitä koskevia standardeja on olemassa useita ja esimerkiksi pumppujen toiminnalliset ominaisuudet, kierteet ja liittimet määritellään eri standardeissa.

Hankkeen loppuraportin Rakennustuotteet, talousvesi ja tuotehyväksyntä voi tilata Vesi-Instituutin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella http://www.prizz.fi/sivu.aspx?taso=3&id=596.

Uutiset
Kommentointi on suljettu