Hajajätevesityöryhmä korostaa kiinteistökohtaisen suunnittelun ja neuvonnan merkitystä

maalis 02, 2010

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien neuvontaa tulee järjestää kiinteistökohtaisesti yhdessä kuntien kanssa, ehdottaa ympäristöministeri Paula Lehtomäen asettama hajajätevesityöryhmä. Työryhmä pitää puolueetonta kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmän suunnittelua sekä järjestelmien ylläpidon ja huollon järjestämistä hajajätevesiasetuksen toimeenpanon lähtökohtana. Myös taloudellisia ohjauskeinoja tulisi hyödyntää vastedes paremmin, jotta tehostamistoimet saataisiin vauhtiin, työryhmä korostaa.

Toukokuussa 2007 asetetun työryhmän tehtävänä oli selvittää asetuksen toimeenpanon merkittävimmät ongelmat sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia niiden poistamiseksi. Hajajätevesiasetuksen mukaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset vuoteen 2014 mennessä. Asetuksella pyritään vähentämään talousjätevesien aiheuttamaa kuormitusta ja niiden haitallisia vaikutuksia erityisesti ihmisen lähiympäristössä. Työryhmä luovutti raporttinsa Lehtomäelle tiistaina.

Hajajätevesityöryhmän ehdotukset ovat samansuuntaisia kuin selvitysmies Lauri Tarastin joulukuussa 2009 tekemät ehdotukset. ”Selvitysmies ja työryhmä keskustelivat ja toimivat hyvässä yhteistyössä selvitysmiehen työn aikana. Uskomme, että molemmilla ehdotuksilla voidaan yhdessä viedä eteenpäin jätevesien hyvää käsittelyä ja vähentää vesistöihin aiheutuvaa hajakuormitusta”, työryhmän puheenjohtajana toiminut hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine sanoo.

Työryhmän tehtävä kohdistui hajajätevesiasetuksen toimeenpanon tehostamiseen sellaisena kuin asetus nyt on. Toimikautensa aikana työryhmä laati myös oppaan asetuksen toimeenpanosta kuntien virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden käyttöön.

Työryhmän loppuraporttiin sisältyy Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n eriävä mielipide, jonka mukaan asetus on nykyisellään kohtuuton ja sitä tulisi muuttaa.

Ympäristöministeriö on aloittanut toimet hajajätevesityöryhmän sekä selvitysmiehen ehdotusten pohjalta ja tutkii erilaisia mahdollisuuksia järjestää kiinteistökohtaista neuvontaa. Tarastin esityksestä ministeriössä on valmisteltu myös erillistä toimeenpanoasetusta, joka lähtee lausuntokierrokselle vielä tällä viikolla. Ympäristöministeriö kampanjoi teemasta myös erillisellä jätevesiviikolla, joka järjestetään 22.–28.3.

”Jätevesien käsittelyvaatimusten täyttäminen on mahdollista monin eri keinoin. Valittava järjestelmä riippuu kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä ja kiinteistön sijainnista. Neuvonnan avulla voidaan välttää liian kalliiden järjestelmien hankinta. Toimeenpanon osalta jätevesiasetuksen pullonkaulat on nyt selvitetty kattavasti. Ympäristöministeriö pyrkii budjettikeskusteluissa edistämään toimeenpanoon tarvittavien resurssien saamista”, Lehtomäki sanoo.

Lisätietoja:

Uutiset
Kommentointi on suljettu