KemiCond kiinnostaa

syys 11, 2011

Tukholman pohjoispuolella sijaitsevalla Lidingön saarella puhdistetaan lietettä KemiCond-menetelmällä. Se on ollut täysimittaisessa käytössä Käppalan jätevedenpuhdistamolla vuodesta 2006. “KemiCond on muutamien prosessioptimointien jälkeen osoittautunut toimivaksi, ja Käppalassa ollaan oltu siihen tyytyväisiä. Prosessin pienet ongelmat poistuivat Bucherin Drytech -puristimen käyttöönoton seurauksena”, kertoo Kemiran Project Leader Håkan Wiktorsson.

KemiCondin perusidea on hajottaa lietteen vettä sitovia rakenteita. Käppalan prosessissa liete ja puhdistuksen tekevät rikkihappo ja vetyperoksidi ladataan reaktoriin vuorotellen. Reagointiajan jälkeen liete siirretään mekaaniseen kuivaukseen.

Selkeitä hyötyjä ovat olleet ainakin lietteen määrän, polymeerien käytön ja vedenpoistolaitteiden puhdistustarpeen väheneminen sekä selkeästi pienemmät hajuhaitat. Näistä johtuen Käppalasta on tullut myös parempi työympäristö.

Kirjoittaja: Johanna Paasikangas-Tella

www.kemira.com

Lidingön saarella puhdistetaan lietettä KemiCond-menetelmällä.

 

A well executed water conditioning stage to minimize sludge volumes paves the way for a successful dewatering

Yleinen
Kommentointi on suljettu