Riittävät resurssit turvaavat vesihuollon toimintavarmuuden ja hyvät palvelut

syys 13, 2011

Vuotuisille vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville 6.-8.9.2011 kokoontuneet maamme vesihuoltolaitosten johtajat ja muut alan toimijat pohtivat vesihuoltopalveluiden organisoinnin tulevaisuutta.

Suomessa on yhteensä noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurin osa on hyvin pieniä. Tulevaisuudessa monella laitoksella on vaikeuksia vastata jo näköpiirissä oleviin suuriin toimintaympäristön muutoksiin.

Vesihuoltolaitosten toimintaan vaikuttavat monet säädökset, joista tärkeimpänä vesihuoltolaki, jonka tarkistaminen on valmisteilla. Kuntarakenteen isot muutokset muokkaavat laitosten toimintaympäristöä. Henkilöstörakenne ja eläköityminen ovat haasteita niin kunnille kuin laitoksillekin. Vesihuollon hyvää organisointia ja johtamista tarvitaan infrastruktuurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, muun muassa verkostojen mittavia saneeraustarpeita ajatellen.

Vesihuoltoalan johtohenkilöiden mielestä keskimääräistä laitoskokoa tulisi kasvattaa, jotta toiminnan edellytykset ja laatu voidaan turvata. Toimialan toimintavarmuutta, riskienhallintaa ja taloutta voidaan oleellisesti parantaa yhdistämällä pienempiä yksikköjä suuremmiksi vesihuollon toimijoiksi. Alueelliset vesihuoltolaitokset mahdollistavat ison organisaation mittakaavaedut. Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen, parhaan teknologian käyttäminen ja korkealaatuinen palvelu toteutuvat parhaiten riittävän isoissa yksiköissä.

Vesihuoltopalvelujen organisointiin etsitään uusia ratkaisumalleja. Joissakin tapauksissa vesihuoltopalvelut on organisoitu uudelleen yhdistämällä vesihuoltolaitos osaksi niin sanottua monitoimialaorganisaatiota, esimerkiksi energiayhtiön tai jätehuoltolaitoksen kanssa. Näiden ratkaisujen vaarana on, että vesihuollon tehtävä hämärtyy. Vesihuollolla on tärkeä yhteiskunnallinen ja terveydellinen merkitys sekä positiivisia ympäristövaikutuksia. Usein yhdistämisen tavoitteena olevat synergiaedut rajoittuvat muutamiin hallinnollisiin toimintoihin, jotka voidaan saavuttaa lähes mitkä tahansa organisaatiot yhdistämällä. Vesihuollon palvelut asiakkaille, osaamisen kehittäminen, hyvä johtaminen ja riittävät investoinnit tulee turvata ja ottaa huomioon kokonaisuutena kaikissa organisaatiovaihtoehdoissa. Tämä on ajan mittaan sekä asiakkaan että omistajan etu.

Vesihuoltojohtajat toteavat, että muutospaineissa kunkin kunnan päättäjien tulee valita sellainen organisaatioratkaisu, joka takaa vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuden ja korkean tason. Samalla pidetään tärkeänä, että vesihuollon kustannukset ovat läpinäkyviä, ja ne katetaan vesihuoltomaksuilla. Käytännön kokemusten perusteella nämä tavoitteet saavutetaan yleensä parhaiten perustamalla riittävän suuria ja itsenäisesti toimivia vesihuoltolaitoksia.

Lisätietoja:
Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
Toimitusjohtaja Osmo Seppälä, p. (09) 8689 0122
osmo.seppala@vvy.fi

Uutiset
Kommentointi on suljettu