Neste Oil ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät levätutkimukseen liittyvän yhteistyön

syys 11, 2011

Neste Oil on käynnistänyt levätutkimukseen liittyvän yhteistyön Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskuksen kanssa. Yhteistyö tukee Neste Oilin tavoitetta hyödyntää tulevaisuudessa leväöljyä uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineena. SYKEn kanssa tehtävässä tutkimuksessa testataan eri levälajien rasvantuottokykyä ja selvitetään, miten levien solunsisäisen öljyn laatua ja määrää pystytään optimoimaan kasvatusolosuhteilla. Kaksivuotinen tutkimusprojekti käynnistyi elokuussa 2011.

SYKE merikeskuksessa planktonlevien käyttöä bioenergian lähteenä on selvitetty vuodesta 2008 lähtien useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Pääasiallisena tutkimuskohteena on ollut Itämerestä eristettyjen leväkantojen rasvantuottokyvyn selvittäminen ja optimointi.

On hienoa, että Suomesta löytyy levätutkimukseen maailmanluokan asiantuntemusta, joka vahvistaa omaa biologista osaamistamme

”On hienoa, että Suomesta löytyy levätutkimukseen maailmanluokan asiantuntemusta, joka vahvistaa omaa biologista osaamistamme. Yhteistyö tähtää siihen, että tulevaisuudessa leväöljyä olisi saatavilla kustannustehokkaasti teollisen mittakaavan tuotantoon”, kertoo levätutkimuksen projektipäällikkö Pauliina Uronen Neste Oilista.

Neste Oil tekee levätutkimuksessa yhteistyötä myös useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa. Kesällä 2011 Neste Oil ilmoitti osallistuvansa levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa.

Leväöljyn soveltuvuus Neste Oilin kehittämään NExBTL-prosessiin on jo varmistettu. Uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineiksi soveltuvat levälajit, jotka varastoivat itseensä rasvaa. Levien kasvu on nopeaa, ja hehtaarin leväviljelmästä voidaan saada jopa 30 tonnia öljyä vuodessa. Leväöljy on erinomainen vaihtoehto myös kestävän kehityksen ominaisuuksiltaan, sillä se ei kilpaile ruokatuotannon kanssa esimerkiksi makeasta vedestä tai maa-alueista.

Lisätietoja:

Neste Oil: Juha Lehtonen,
Tutkimus- ja teknologiayksikön vt. johtaja,
puh. 050 458 3703
SYKE: Mari Walls,
SYKEn merikeskuksen johtaja,
puh. 040 556 3839

Mikrolevän kasvatusta. Kuva: Kristian Spilling

Yleinen
Kommentointi on suljettu