VVY on nyt Vesilaitosyhdistys

syys 21, 2011

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen nimi on muuttunut Vesilaitosyhdistykseksi.

Yhdyskuntien vedenhankinnasta, vedenjakelusta, jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta vastaavien laitosten yhteisjärjestön nimi on muuttunut. Aiemmin Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksenä (VVY) tunnettu toimija on nyt Vesilaitosyhdistys. Virallinen nimi on Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Lyhenne VVY säilyy käytössä toistaiseksi.

VVY:n vuosikokous päätti huhtikuussa sääntömuutoksesta, jonka yhteydessä yhdistyksen nimi käytännöllistettiin lyhyempään muotoon. Toiminta säilyy ennallaan: Vesilaitosyhdistys on kaikkien vesi- ja viemärilaitosten sekä tukkulaitosten yhteisjärjestö kuten tähänkin asti.
Nimenmuutoksen yhteydessä myös graafinen ilmeemme uudistuu.

Suomessa on yhteensä noin 1500 vesihuoltolaitosta. Näistä yli 1000 on pääasiassa pieniä, osuuskunta- tai yhtymämuotoisia laitoksia. Loput ovat kuntien omistamia laitoksia, jotka toimivat osakeyhtiöinä, kuntayhtyminä, kunnallisina liikelaitoksina tai muulla tavoin eriytettyinä kunnallisina yksikköinä.

Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot:

Osmo Seppälä, toimitusjohtaja
(09) 8689 0122
osmo.seppala@vvy.fi

Uutiset
Kommentointi on suljettu