Uudellamaalla odotetaan tavanomaisia kevättulvia

maalis 23, 2012

Lumen sulaminen on käynnistynyt etelärannikolla etuajassa lämmenneen sään seurauksena. Jokien virtaamat ovat lähteneet kasvuun etenkin vähäjärvisillä valuma-alueilla. Tuleviksi päiviksi ennustettu suojakeli ja mahdolliset vesisateet kiihdyttävät sulamista ja vesistöjen vedenpinnat jatkavat nousuaan. Toisaalta mahdolliset yöpakkaset hidastavat sulamista ja samalla virtaamien kasvua.

Kevättulvista odotetaan tänä vuonna Uudellamaalla tavanomaisia. Edellisten kahden talven aikana lunta on ollut valuma-alueilla tätä vuotta enemmän, joten aivan viime vuosia vastaaviin virtaamiin ei näillä näkymin olla pääsemässä. Lunta on kuitenkin paljon, etenkin rannikon tuntumassa, jolloin varsinkin mereen laskevien pienten uomien tulvavirtaamat voivat olla tilastoihin nähden jopa keskimääräistä suuremmat.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat kevätalennuksen myötä nyt alhaisimmillaan, mutta taittumassa lähipäivinä nousuun. Joulukuun runsaiden sateiden myötä järvissä on kuitenkin tavanomaista enemmän vettä ja sen vuoksi niiden kyky pidättää tulvavesiä on hieman viime vuosia rajallisempi.

Tuoreimpien sääennusteiden mukaan tulvan nousu jatkuu Uudenmaan vesistöissä maltillisesti, ja tulvahuippu saavutettaneen huhtikuun puolen välin tienoilla. Lämpenevä sää ja mahdolliset runsaammat vesisateet voivat kääntää virtaamat jyrkempään nousuun, jolloin tulvahuippukin saavutetaan aiemmin.

Jäät heikkenemässä: vesistöjen läheisyydessä noudatettava varovaisuutta

Järvissä ja suuremmissa uomissa on vielä kiinteä jääkansi, josta noin puolet on heikompaa ns. kohvajäätä. Jään kantavuus on heikkenemässä entisestään, koska lämmin sää ja auringonpaiste lisäävät jään puikkoontumista. Jääpatojen muodostumisriski on tänä keväänä pieni jokijäiden ollessa keskimääräistä ohuempia ja kestävyydeltään heikompia.

Liikkumista jokien ja pienempienkin purojen välittömässä läheisyydessä on tulvan nousun takia syytä välttää. Vesi on hyvin kylmää, ja virtaus voi olla vaarallisen voimakasta. Lapsille on tärkeää kertoa virtaavan veden vaaroista, ja leikkimistä uomien reunoilla on tulva-aikana vältettävä. Kiinteistönomistajia suositellaan varautumaan tulviin Lumen sulamisvedet voivat aiheuttaa haittaa taajama-alueilla liikenneyhteyksille ja rakennuksille, jos veden normaalit reitit, kuten ojat, rummut ja hulevesikaivojen kannet ovat jään ja lumen peitossa. Kiinteistönomistajien tulisi huolehtia siitä, että sulamisvesillä on vapaat kulkureitit. Rannanomistajien kannattaa huolehtia siitä, että veneet ja muut kevyet rakenteet ovat tulvaveden ja liikkuvien jäiden ulottumattomissa.

Mikäli tulva uhkaa rakennuksia ja omatoiminen suojaus ei riitä, otetaan yhteyttä hätäkeskukseen.

Tulvavedet voivat aiheuttaa haittaa myös teillä liikkujille. Tulviville tieosuuksille asetetaan varoitusmerkit ja nopeusrajoituksia alennetaan tarvittaessa. Tulvimisesta huolimatta teitä pääsee useimmiten kulkemaan. Jos liikenne tiellä tulvan takia vaarantuu, joudutaan tie sulkemaan liikenteeltä. Suljettavista teistä tiedotetaan erikseen.

Uudenmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta osoitteessa www.ely-keskus.fi/uusimaa/tulvatilanne. Sivulta löytyy myös muuta tulviin ja niihin varautumiseen liittyvää tietoa.

Lisätietoja:

  • Diplomi-insinööri Kari Rantakokko, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
    puh. 040 532 8793, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • Suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
    puh. 040 747 8588, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • Tienkäyttäjän linja (ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista),
    puh. 0200 2600, 24 h
  •  Tieliikenteen asiakaspalvelu (neuvonta ja palautteet) puh. 0206 90300, ma–pe klo 9–16
Uutiset
Kommentointi on suljettu