Euroopan komissio etsii ratkaisuja fosforin käytön tehostamiseksi

elo 01, 2013

Euroopan komissio haluaa kuulla eri sidosryhmien näkemyksiä siitä, miten fosforin käytöstä voitaisiin saada ympäristön kannalta kestävämpää.

Fosforia käytetään yleisesti maataloudessa, ja se on olennainen lannoitteiden ja eläinrehujen ainesosa. Sitä korvaavia tuotteita ei ole. Raaka-ainevarannot ovat rajalliset, hinnat ovat olleet epävakaat ja käytettävästä fosforista menee nykyisellään paljon hukkaan, mikä aiheuttaa huolta tuotteen hinnoista ja saatavuudesta tulevaisuudessa niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa.

Komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa etsitään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin varmistaa fosforivarojen riittävyys myös tulevien sukupolvien käyttöön, ja miten fosforin käytön luontoon kohdistuvia ei-toivottuja sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Esimerkiksi fosforivalumat viljelysmailta vesistöihin voivat johtaa rehevöitymiseen eli vesikasvien ja levien kasvun lisääntymiseen.

Komission tiedonannon muodossa julkaistavan kuulemisen tavoitteena on käynnistää keskustelu fosforin käytöstä ja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tiedonantoa ei ole laadittu erityistä fosforia koskevaa lainsäädäntöä silmälläpitäen, vaan sen tarkoituksena on koota EU:n toimielinten ja kaikkien sidosryhmien näkemyksiä asiasta.

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja muut EU:n toimielimet, kansalaiset, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset voivat esittää kommenttejaan aiheesta 1. joulukuuta 2013 saakka. Komissio analysoi kuulemisen tulokset vuoden 2014 aikana. Kuulemisen tuloksia käytetään suunniteltaessa eri alojen toimintapolitiikkoja, esimerkiksi maatalouspolitiikkaa sekä veden- ja jätteenkäsittelyyn ja raaka-aineisiin liittyviä toimia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu