Uponor suunnittelee tehostamistoimia

syys 20, 2013

Uponorin tytäryhtiöt Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy ovat kutsuneet henkilöstönsä yt-neuvotteluihin, joiden on tarkoitus käynnistyä perjantaina 27.9.2013 ja kestää vähintään kuusi viikkoa.

Uponor Infran osalta tavoitteena on viedä läpi kesällä käynnistettyä yhdistymissuunnitelmaa. Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy yhdistivät yhdyskuntatekniset liiketoimintansa uudeksi yhteisyritykseksi, jonka nimeksi tuli Uponor Infra Oy. Yhdistymisellä tähdätään tehokkaampaan toimintaan ja parempaan kannattavuuteen ja halutaan tarjota asiakkaille laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita myös tulevaisuudessa. Yhdistymisellä tavoitellaan noin 10 miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla.

Suomea koskevien yt-neuvottelujen avulla Uponor Infra pyrkii löytämään keinoja toteuttaa säästöjä kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa tuotannon uudelleenjärjestely sekä yhdistymisen myötä syntyneiden päällekkäisyyksien poistaminen. Kesän aikana Uponor Infra on jo päättänyt myyntikonttorin sulkemisesta Tanskassa ja kahden tehtaan yhdistämisestä Ruotsissa.

Taloteknisiä ratkaisuja tarjoavan Uponor Suomi Oy:n osalta tavoitteena on etsiä säästö- ja tehostamistoimia vastauksena kotimaan heikentyneeseen rakentamissuhdanteeseen. Molempien yhtiöiden yhteisenä tarkoituksena on muun muassa järjestää myynti- ja markkinointiorganisaatioitaan uudelleen.

Nyt käynnistyvät yt-neuvottelut koskevat yllämainittujen tytäryhtiöiden koko henkilöstöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Niiden piirissä on Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n koko henkilöstö, noin 740 henkilöä. Mahdollinen vähennystarve on 140 henkilöä, minkä lisäksi sopeuttamistoimia saatetaan toteuttaa myös muun muassa lomautuksin. Molempien yhtiöiden johto arvioi, että neuvottelujen käynnistyttyä voidaan joitakin toimintoja sulkea neuvottelujen ulkopuolelle.

Uponor Infralla ja Uponor Suomella on putkituotantoa Vaasassa, Nastolassa, Ulvilassa ja Forssassa sekä pienempiä valmistusyksiköitä Jyväskylässä, Espoossa ja Tuusulassa. Uponor Infran omistavat Uponor Oyj (55,3 %) ja KWH-yhtymä Oy (44,7 %). Uponor Suomi Oy on Uponor-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yt-neuvottelut eivät koske konsernin muita yhtiöitä Suomessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu