HELCOM tiukensi Itämereen tulevien ravinteiden päästökattoa

loka 07, 2013

Itämeren suojelukomission ministerikokous tiukensi Itämereen tulevien ravinteiden päästökattoa ja maakohtaisia vähennystavoitteita Kööpenhaminan kokouksessaan. Uudet vähennystavoitteet ovat kunnianhimoisia kaikille rantavaltioille.

Itämeren suojelukomissiossa on asiantuntijatyönä tarkennettu arvioita siitä, paljonko ravinteita tulee vähentää vuoteen 2021 mennessä vuosien 1997-2003 tasosta, jotta Itämeren hyvä tilaa saavutetaan. Uudet vähennystavoitteet perustuvat parhaaseen tämänhetkiseen tutkimustietoon. Tieteellinen pohja vahvistaa myös maiden poliittista sitoutumista.

Päätös tiukentaa selvästi sekä Suomen että lähes kaikkien muidenkin rantavaltioiden ravinnekuormituksen vähentämistavoitteita. Suomen uusi typen tavoite on 2430 tonnia vuodessa (aiemmin 1200 tonnia) ja fosforitavoite 330 tonnia (aiemmin 150 tonnia).

Suomen vähennystavoite kohdistettu on vain Suomenlahteen. Suomi on todennut, että Perä- ja Selkämeren vesienhoitosuunnitelmien mukainen typpi- ja fosforikuormituksen vähentyminen lasketaan osittain ja Ahvenanmaan vesienhoidon ja Saaristomeren vesienhoitosuunnitelmien mukainen ravinnekuormituksen vähentyminen lasketaan täysimääräisesti Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden hyväksi ja osaksi Suomen vähennystavoitetta.

”Itämeren ravinnepäästöjen vähentämisellä on suuri hyöty ympäristön tilalle, virkistyskäytölle ja suoraan taloudelle. Ravinnepäästöjen vähentämisen suorat taloudelliset hyödyt on arvioitu kustannuksia merkittävästi suuremmiksi. Lisäksi lisääntyvä virkistyskäyttö ja matkailun ja palvelujen kautta hyödyt työpaikoissa ja taloudessa vain korostuvat”, ympäristöministeri Niinistö korostaa.

”Suomen osalta päätökset tarkoittavat yhä tehokkaampaa ravinnepäästöjen vähentämistä erityisesti maataloudessa. Maatalouden kannattavuus ja ympäristöhyöty voidaan yhdistää ympäristötuen ja maaseudun kehittämisohjelman vahvistamisella ja kohdentamisella ravinnekiertoa parantavaksi”, Niinistö sanoo.
Osa Suomen typpikuormituksen vähennystavoitteesta on jo saavutettu yhdyskuntien jätevesien tehostuneen puhdistamisen ansiosta, mutta yhdyskuntien päästöjen vähentämiseen on yhä potentiaalia. Itämeren suojelukomission päätös edellyttää myös, että haja-asutuksen jätevesien puhdistaminen toteutetaan jätevesiasetuksen mukaisesti.
Rantavaltioiden vähennystavoitteiden lisäksi tavoitteisiin kirjattiin sopimusalueen ulkopuolisista maista ilman kautta tuleva 18 720 tonnin typpikuormituksen vähennys, jonka on arvioitu toteutuvan Göteborgin pöytäkirjan vaatimusten toimeenpanon myötä vuoteen 2021 mennessä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu