Suomen, Viron ja Venäjän presidentit Suomenlahti-vuoden suojelijoiksi

loka 21, 2013

Suomenlahti-vuosi 2014 on saanut korkean tason suojelijat. Venäjän presidentti Vladimir Putinin osallistuminen varmistui hankkeen kansainvälisen ohjausryhmän kokouksessa Tallinnassa.
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Viron tasavallan presidentti Toomas Hendrik Ilves ovat lupautuneet suojelijoiksi jo aikaisemmin.

Suomenlahden nimikkovuosi on Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen ponnistus Suomenlahden tilan ripeäksi parantamiseksi. Vuoden aikana valtioiden asiantuntijat muun muassa tuottavat uutta tietoa Suomenlahden meriympäristön tilasta ja kehittävät maiden välistä tutkimusyhteistyötä. Suomenlahti-vuotta koordinoi kussakin maassa ympäristönsuojelusta vastaava ministeriö. Suomessa keskeinen rooli valmistelussa on Suomen ympäristökeskuksella.

Tavoitteena on muodostaa yhteinen Suomenlahti-tutkimusohjelma, jonka avulla Suomenlahden tilaa voidaan tutkia entistä paremmin ja koordinoidusti viiden tutkimusteeman kautta. Vuoden aikana tullaan tekemään myös kattavin tähänastinen meren tilan seurantaohjelma, josta saatava tieto yhdistettynä aikaisempien vuosikymmenten mittauksiin mahdollistaa tarkan arvion Suomenlahden nykytilasta.

Vuosi huipentuu maiden allekirjoittamaan julistukseen, jossa kuvataan keskeisimmät toimenpiteet Suomenlahden tilan parantamiseksi. Samalla luodaan suuntaviivat Suomenlahden suojelemiseksi vuoteen 2021 saakka.

Suomen, Viron ja Venäjän ministeriöiden, virastojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja rannikkokaupunkien lisäksi vuoteen osallistuu myös joukko kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Yhtenä tavoitteena on tukea Itämeren suojelukomissio HELCOMin työtä.

Suomessa vuodelle on perustettu myös erityinen kansalaisvaltuuskunta, joka on vahvasti mukana Suomenlahti-julistuksen valmistelussa. Valtuuskuntaan kuuluu yli sata toimijaa yhteiskunnan eri osa-alueilta, muun muassa kansalaisjärjestöjä sekä yrityksiä. Myös Venäjällä ja Virossa on perustettu kansalaisvaltuuskunnat.

Vuoden aikana järjestetään yli sata erilaista tapahtumaa päättäjille, viranomaisille, opettajille, tutkijoille, koululaisille sekä suurelle yleisölle.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu