Veden laatu vaikuttaa merkittävästi virkistäytymiseen ja rantatontin hintaan

marras 04, 2013

Vesi on suomalaisille tärkeä luontokokemusten ja virkistäytymisen lähde. Valtaosa Suomen puolesta miljoonasta loma-asunnosta sijaitsee veden äärellä. Veden laatu ja sen muutokset vaikuttavatkin huomattavasti sekä virkistyskäyttöön että rantatonttien hintoihin, selviää tuoreesta taloustieteen väitöstutkimuksesta.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija Janne Artell tarkasteli väitöstutkimuksessaan luonnonvesistöjen virkistysarvoa kansalaisten todellisen markkinakäyttäytymisen perusteella. Hän käytti tutkimusaineistona laajaa tilastotietoa suomalaisten luontomatkoista. Päivittäisen virkistyskäytön arvo laskettiin matkakustannusmenetelmän avulla. Virkistäytymiskerran vähimmäisarvoksi arvioitiin vastaajien ilmoittamien kustannusten perusteella 6-8 euroa ja etäisyyden perusteella noin 19 euroa. Veden näkösyvyys vaikutti tutkimuksen perusteella virkistysaktiivisuuteen koko maan tasolla.

– Veden kirkkauden parantaminen metrillä lisäisi virkistäytymisaktiivisuutta niin, että uinnista saatavat hyödyt kasvaisivat vuositasolla 30–90 miljoonaa euroa ja kalastamisesta saatavat hyödyt 40–130 miljoonaa euroa, Artell kertoo.

Väitöstyössä tutkittiin myös veden laadun vaikutusta vuoden 2004 aikana myytyjen rakentamattomien kesämökkitonttien hintoihin. Laatumittarina käytettiin silloista pintavesien käyttökelpoisuusluokitusta, joka kuvaa viiden laatuportaan avulla vesistön soveltumista virkistyskäyttöön.

– Luokitus ei ole suoraan vertailukelpoinen nykyisen vesien ekologisen luokituksen kanssa mutta saattaa käytännössä kuvata paremmin ihmisten kokemaa laatuvaikutelmaa ostotilanteessa, Artell muistuttaa.

Verrattuna tyydyttävän vedenlaatuluokituksen saaneen vesistön lähellä sijaitsevan rantatontin hintaan, erinomaisesta laadusta maksettiin noin 20 prosenttia korkeampi hinta. Vedenlaadun vaikutus vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun tontin hintaan on verrattavissa rantakaavoituksen hintavaikutukseen. Rantakaavoitetut tontit olivat vuonna 2004 noin 35 prosenttia kalliimpia kuin kaavoittamattomat tontit.

MMM Janne Artellin väitöskirja ”Recreation Value and Quality of Finnish Surface Waters – Revealed Preferences, Individual Perceptions and Spatial Issues” tarkastetaan 15.11.2013 klo 12 Helsingin yliopistossa (päärakennus, auditorio XV, Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on professori Jeffrey Englin (Arizona State University) ja kustoksena professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto).

Uutiset
Kommentointi on suljettu