Inarijärven kalaistutukset käynnistyivät

touko 13, 2014

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittanut vuosittaiset kalatalousvelvoiteistutukset Inarijärveen ja sen sivuvesistöihin. Tänä vuonna istutetaan noin 819000 petokalan- ja pohjasiianpoikasta. Osa siikaistutuksista korvataan nieriän ja taimenen poikasilla.

Nieriän 1-vuotiaat poikaset on istutettu kevättalven aikana eri puolille Inarijärveä. Järvitaimenen 1- ja 3-vuotiaita poikasia istutetaan noin 111 500 ja Inarin nieriän 1-, 2- ja 3-vuotiaita poikasia 213000. Kesänvanhoja pohjasiikoja istutetaan syksyllä Inarijärveen noin 410000 ja Ivalojokeen laskevaan Repojokeen 84000.
Taimenia istutetaan hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, nieriän poikasten istutusten kokonaismäärä pysyy edellisvuoden tasolla. Siikoja istutetaan vähemmän kuin vuonna 2013.

Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset perustuvat vuosille 2011–2015 tehtyyn viisivuotissuunnitelmaan. Vuoden 2014 tarkennetussa istutussuunnitelmassa on otettu huomioon velvoitetarkkailun uusimmat suositukset, joiden mukaan järvitaimenta ja nieriää istutetaan mahdollisimman paljon ja siikaistutuksia korvataan petokalaistutuksilla.

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta toteutetaan sopeutuvan velvoitehoidon periaatteiden mukaisesti, eli istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti Inarijärven kalakantojen tilan ja kalastuksen muutosten mukaan.

Lisätietoa Inarijärven velvoitehoidosta:
http://www.rktl.fi/vesiviljely/tavoitteet_menetelmat/inarijarven_velvoitehoito.html

Uutiset
Kommentointi on suljettu