Itämerisäätiö 25 vuotta

touko 13, 2014

Itämerisäätiö vietti 25-vuotispäiväänsä 9. toukokuuta juhlimalla palkinnonsaajiaan. Iltapäivän seminaarissa palkinnonsaajat vuosien takaa ja koko Itämeren alueelta kertoivat työstään Itämeren puolesta. Illan palkintojenjakotilaisuudessa juhlapuheen piti Itämerisäätiön suojelija presidentti Martti Ahtisaari.

Vuoden 2014 palkinnonsaajat ovat professori Hans von Storch, entinen puhemies ja pääministeri Paavo Lipponen sekä yrittäjä Soile Wartiainen.

Professori Hans von Storch Hampurista, Saksasta, sai 20 000 euron palkinnon työstään, jossa hän on tuonut esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämereen. Hän on esimerkillisellä tavalla koonnut hajanaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeren alueella yhtenäiseksi kuvaksi. Von Storch on monitieteisen yhteistyöllä, muun muassa yhteiskuntatieteilijöiden kanssa, sekä sosiaalisen ja inhimillisen kiinnostuksensa avulla kyennyt lisäämään päätöksentekijöiden sekä laajan yleisön ymmärrystä ilmastosta sekä ilmaston vaikutuksista laajemmassa sosioekonomisessa yhteydessä.

Entinen pääministeri ja puhemies, yhteiskuntatieteen maisteri Paavo Lipponen Helsingistä, Suomesta, sai Lasse Wiklöfin Itämeripalkinnon, 10 000 euroa. Paavo Lipponen oli Lasse Wiklöfille hyvin läheinen ja toimi hyvänä mentorina Lasselle. Hän kannusti Lassea tämän jokapäiväisessä poliittisessa työssä ympäristökysymysten parissa sekä Ahvenanmaalla että pohjoismaisessa yhteistyössä. Paavo Lipponen on korostanut ympäristökysymysten merkitystä toimiessaan kahdeksan vuotta pääministerinä ja neljä vuotta eduskunnan puhemieskautensa kuten myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

Yrittäjä Soile Wartiainen Maarianhaminasta, sai 3 000 euron palkinnon pitkäjänteisestä ammatti- ja vapaaehtoistyöstään luomutuotannon edistämiseksi Ahvenanmaalla. Hän on ollut alan edelläkävijä ja osoittanut että yrittäjyyden voi yhdistää aatteelliseen ympäristöajatteluun, josta osoituksena on hänen käyttämänsä kauppanimi SOLKLART. Hän oli yksi Ålands Natur och Miljö-järjestön perustajista ja hän on toiminut luomuneuvojana Ålands hushållningssällskapet-järjestössä.

Itämerisäätiö (Östersjöfonden), viralliselta nimeltään Ålandsfonden för Östersjöns framtid, perustettiin vuonna 1989 yksityisen lahjoituksen turvin. Lahjoitussumma oli puoli miljoonaa euroa. Aloitteentekijä ja lahjoituksen antaja oli kauppaneuvos Anders Wiklöf.

Säätiön tavoitteena on edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta ja muunlaista toimintaa Itämeren ympäristön suojelun hyväksi. Itämerisäätiö jakaa palkintoja ja stipendejä sekä tukee merkittäviä ympäristötekoja. Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta ja sitä hallinnoi hallitus. Säätiön kotipaikka on Maarianhamina.

Itämerisäätiö palkitsee Itämerityön edelläkävijöitä vuosittain jaettavalla palkinnolla. Nostamalla esille suojelutyön edelläkävijöitä halutaan osoittaa että yksilön toiminta on tärkeää ja että asioita on mahdollista muuttaa ja parantaa.  Edelläkävijöille annetaan myös tunnustus heidän tärkeästä työstään ja inspiroidaan heitä jatkamaan edelleen. Useat palkinnonsaajat ovat kertoneet että palkinto on tuonut lisää arvostusta heidän työlleen ja antanut mahdollisuuksia ponnistelemaan edelleen Itämeren hyväksi. Palkinnon myötä nostetaan myös tärkeitä Itämerikysymyksiä yleiseen keskusteluun. Yhteensä noin 675 000 euroa on vuosien kuluessa myönnetty 74 henkilölle ja organisaatiolle.

Uutiset
Kommentointi on suljettu