Etelä-Savon ympäristöpalkinto kolmelle vesienhoidon aktiiville

kesä 05, 2014

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2014 ympäristöpalkinnon pieksämäkeläisille Matti Heiskaselle, Timo Kauppiselle ja Tapani Mähöselle.

Palkinnon perusteena on heidän merkittävä ja aktiivinen toimintansa Pieksämäen seudun vesien hoito- ja kunnostustyössä. Ympäristöpalkinto luovutettiin Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014 Pieksämäellä.

Pieksämäen seutu on Etelä-Savossa kulkenut vesienhoidon toteutuksen kärjessä vesienhoito-ohjelman alusta alkaen. Vesien hoito toteutuu ihmisen työllä: ympäristöpalkinnon saajat ovat olleet näitä työmyyriä Pieksämäen seudulla

Tapani Mähönen on tehnyt pitkäjännitteisesti ja tavoitteellisesti työtä Pieksämäen maalaiskunnan ja Pieksämäen kaupungin teknisenä johtajana seudun vesistöjen kunnostuksen ja hoidon koordinoimistehtävissä. Hänen toimintansa on mahdollistanut laajamittaisten, ympäristöä parantavien hankkeiden toteuttamisen Pieksämäen seudulla, muun muassa viemäröintihankkeet ja Pieksänjärven kunnostuksen EAKR -hanke.  Pieksämäen seudulle perustettiin ensimmäisenä maakunnassa pohjavesien suojelun toimintaryhmä.  Ryhmä toimii edelleen aktiivisesti ja tavoitteellisesti pohjavesien suojelun puolesta.

Timo Kauppinen on toiminut koko virkakautensa Pieksämäen kaupungilla  Pieksänjärven kunnostajana, hoitajana ja puolestapuhujana. Voidaan täydellä sydämellä sanoa, että Timo Kauppinen on  Pieksämäen ”Mister Pieksänjärvi”.  Hänen panoksensa kaupungin vesien hoidossa ja kunnostuksessa on ollut erittäin merkittävää ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen kautta.

Matti Heiskanen on toiminut vesialueen omistajatahon edustajana useissa Pieksämäen seudulla olevissa vesistökunnostushankkeissa. Hänen vesistöjen hyväksi tekemäänsä työtä on edesauttanut kunnallisissa luottamustehtävissä toimiminen. Pieksänjärven-Vangasjärven neuvottelukunnan toiminnan kautta hän on tuonut näkemyksensä ja kokemuksensa vesistöjen hyväksi. Ympäristökasvatuksen parissa hän on edistänyt ja aktiivisesti auttanut useissa oppilastöissä, jotka ovat liittyneet vesien suojeluun.

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa ympäristöpalkinnon vuosittain. Palkinnon saajan valinnassa painotetaan sitä, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Etelä-Savon alueella. Ympäristöpalkinnolla halutaan kiinnittää huomiota ympäristöasioihin sekä kannustaa eteläsavolaisia luonnon- ja elinympäristön hoitoon ja suojeluun.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu