Uusi ilmastusratkaisu vesihuoltoon

kesä 23, 2014

Sansox Oy on kehittänyt ja patentoinut vesienkäsittelyprosesseihin tarkoitetun ilmastuslaitteen. Laitteen avulla veden liuenneen hapen pitoisuutta saadaan nostettua nopeasti ja samalla laitteen läpi virtaava neste sekoittuu tehokkaasti.

Ratkaisun sovelluksia ovat esimerkiksi talousveden, teollisuuden, kalatalouden ja kaivosteollisuuden prosessivesien käsittely.

Ratkaisun toimintaperiaatteena on pyrkiä vaikuttamaan tekijöihin, joilla on vaikutusta diffuusioon, eli hapen siirtymiseen kaasufaasista nestefaasiin. Näitä tekijöitä ovat muun muassa faasien välisen pinta-alan kasvattaminen ja sekoittuminen. Laite voidaan sovittaa myös vanhaa prosessia tehostamaan. Laitteen avulla voidaan poistaa erityisesti pohjavesien ongelmana olevia rautaa ja mangaania sekä veteen liuenneita, haitallisia kaasuja, kuten esimerkiksi hiilidioksidia ja rikkivetyä sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Toisaalta laitteen avulla voidaan lisätä veteen muitakin kaasuja kuin happea, kuten hiilidioksidia esimerkiksi pH-arvon säätämiseksi. Laite soveltuu myös nestemäisten kemikaalien lisäämiseen ja tehokkaaseen sekoittamiseen.

Sansox Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen yhtiö, joka tutkii ja kehittää kestäviä vedenpuhdistusmenetelmiä vesihuoltoon, teollisuudelle, maatalouden ja kalatalouden tarpeisiin, kaivosteollisuudelle ja vesistöjen parantamiseen. Sen päätuote on Sansox Oxtube, jonka käytännön sovelluksiin yhtiö etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita.

Uutiset
Kommentointi on suljettu